rozmiar czcionki: A | A | A

[Translate to English:]


Lower Silesia houses numerous arts institutions and is home of many outstanding artists.

The cultural capital of the region is Wrocław which, beside Warsaw and Cracow, is among Poland’s most signifi cant cultural centres. Wrocław boasts two theatres, an operetta, a pantomime theatre, a puppet theatre, a philharmonic, 10 museums, numerous galleries, three arts colleges and a large group of artists. Cultural life is also vibrant in other towns of the region that have excellent arts institutions: there are theatres, philharmonics and museums in Legnica, Jelenia Góra and Wałbrzych. The sprouting of numerous informal arts groups is a new phenomenon observed recently in the region’s smaller towns and villages, where what can be termed ‘arts colonies’ (e.g. in the village of Michałowice near Jelenia Góra) and alternative culture centres are being founded. In the 1960s and 70s Wrocław was viewed as Poland’s capital of the theatre and one of the world’s capitals of avantgarde theatre. Wrocław was the home of the Laboratory Theatre led by Jerzy Grotowski, an outstanding producer and reformer of the 20th century theatre. Avant-garde tendencies are also characteristic of the Lower Silesian visual artists, many of whom boast outstanding achievements including works in glass, ceramics, poster and industrial design. Music also plays a signifi cant role in the cultural life of Lower Silesia. Many outstanding composers live in the region, and plenty of music festivals, a Lower Silesian speciality, are organized here. The most signifi cant of those is the 40-year-standing “Wratislavia Cantans” held in the historical churches in Wrocław and in a number of other towns of the region. Each year, the festival hosts a few thousand artists from all over the world.<//font>

Za nami gala wręczenia 47. Nagrody Kulturalnej Śląska Kraju Związkowego Dolnej Saksonii

09.10.2023 11:09

Tegoroczną uroczystość wręczenia nagród połączono z inauguracją sezonu NFM Orkiestry Leopoldinum w Narodowym Forum Muzyki. W sobotę 7 października laureaci odebrali gratulacje z rąk Minister Spraw Wewnętrznych I Sportu Dolnej Saksonii Danieli Behrens oraz Członka Zarządu Województwa Dolnośląskiego Krzysztofa Maja.

Nagroda jest jednym z najważniejszych wyróżnień na niwie sąsiedzkiej współpracy Dolnej Saksonii i Dolnego Śląska. Pozwala docenić dorobek twórców, artystów oraz instytucji, które wywodzą
się ze Śląska lub których twórczość nawiązuje do naszego regionu.
Podczas tegorocznej gali nagrodą główną zostali uhonorowani dyrektor generalny Festiwalu Krzyżowa-Music Matthias von Hülsen oraz pisarz i filolog klasyczny Marek Krajewski. Nagrodę specjalną jury przyznało tłumaczce, dziennikarce i reportażystce Karolinie Kuszyk.

Muzyczną część uroczystości wypełnił koncert inauguracyjny NFM Orkiestry Leopoldinum, stanowiący jeden z kluczowych elementów obchodów 25-lecia Województwa Dolnośląskiego.
O idei, która łączy nagrodę z celebracją jubileuszu, mówił Krzysztof Maj: ‒ Laureaci tworzyli, inicjowali i rozwijali projekty budujące region i określające jego tożsamość. Poszukiwanie tożsamości nie może odbywać się bez szacunku dla własnej przeszłości. Październik, miesiąc jubileuszu 25-lecia dolnośląskiego samorządu, to czas, kiedy pytamy o naszą regionalną tożsamość: kim jesteśmy jako Dolnoślązacy i jakie wartości są dla nas najważniejsze. Poszukiwanie tożsamości regionalnej jest dla nas ważne, i ta nagroda jest tego istotnym elementem. Niemiecka historia naszego regionu uzupełniona została po wojnie przez losy Polaków z wielu różnych regionów Europy, ale też Greków, Serbów, Łemków czy Ukraińców. To sprawia, że Dolnoślązacy są otwarci, przyjaźni i tolerancyjni.

Daniela Behrens podkreślała znaczenie harmonijnych stosunków polsko-niemieckich i ich wartości kulturowych, zwłaszcza w obliczu toczącej się wojny w Ukrainie.
‒ Nagroda Kulturalna Śląska symbolizuje współpracę, dążenie do pokoju i wspólnej płaszczyzny w Europie. W 1977 roku zainicjowaliśmy przedsięwzięcie, które symbolizowało solidarność i przyjaźń, ale także pojednanie i zrozumienie pomiędzy województwem dolnośląskim a krajem związkowym Dolna Saksonia. O tym wszystkim decydują właśnie ludzie, których corocznie nagradzamy. To oni z zaangażowaniem i pasją budują mosty między naszymi regionami. Ich książki, ich muzyka, ich często dobrowolna i wysoce zaangażowana praca na rzecz naszych wspólnych interesów są spoiwem spokojnej i zjednoczonej Europy. Każdy element łączący jest szczególnie ważny w tych niepewnych czasach ‒ mówiła minister Dolnej Saksonii.


------------------------------------------------------------------------------
Laureaci
Marek Krajewski
Pisarz, filolog klasyczny, doktor nauk humanistycznych. Zasłynął jako autor powieści kryminalnych, których akcja toczy się w przed- i powojennym Wrocławiu (Breslau). Laureat wielu prestiżowych nagród kulturalnych, m.in. Paszportu Polityki, Nagrody Książkowej im. Georga Dehio i Nagrody Kulturalnej Silesia.

Matthias von Hülsen
Inicjator i dyrektor generalny festiwalu Krzyżowa-Music, Muzyka dla Europy. Wcześniej stworzył i rozwijał festiwale Meklemburgii-Pomorza Przedniego oraz w Szlezwiku-Holsztynie. Laureat nagrody Europejskiego Projektu Kulturalnego. Odznaczony Orderem Zasługi Meklemburgii-Pomorza Przedniego i Federalnym Krzyżem Zasługi.

Karolina Kuszyk
Dziennikarka, tłumaczka literatury niemieckiej i trenerka kompetencji międzykulturowych. Publikowała m.in. w Die Zeit, Deutschlandfunk Kultur, Tagesspiegel Berlin, Tygodniku Powszechnym,
Le Monde Diplomatique Polska, Notesie Wydawniczym i Instytucie Goethego w Warszawie.
Pracuje jako mediator w Centrum Dokumentacji Ucieczek, Wypędzeń i Pojednania w Berlinie. Za twórczość autorską otrzymała m.in. Nagrodę Arthura Kronthala, Nagrodę Festiwalu
Literackiego w Miśni, była też autorką Książki Roku Liegnitzera.