rozmiar czcionki: A | A | A

[Translate to English:]


Lower Silesia houses numerous arts institutions and is home of many outstanding artists.

The cultural capital of the region is Wrocław which, beside Warsaw and Cracow, is among Poland’s most signifi cant cultural centres. Wrocław boasts two theatres, an operetta, a pantomime theatre, a puppet theatre, a philharmonic, 10 museums, numerous galleries, three arts colleges and a large group of artists. Cultural life is also vibrant in other towns of the region that have excellent arts institutions: there are theatres, philharmonics and museums in Legnica, Jelenia Góra and Wałbrzych. The sprouting of numerous informal arts groups is a new phenomenon observed recently in the region’s smaller towns and villages, where what can be termed ‘arts colonies’ (e.g. in the village of Michałowice near Jelenia Góra) and alternative culture centres are being founded. In the 1960s and 70s Wrocław was viewed as Poland’s capital of the theatre and one of the world’s capitals of avantgarde theatre. Wrocław was the home of the Laboratory Theatre led by Jerzy Grotowski, an outstanding producer and reformer of the 20th century theatre. Avant-garde tendencies are also characteristic of the Lower Silesian visual artists, many of whom boast outstanding achievements including works in glass, ceramics, poster and industrial design. Music also plays a signifi cant role in the cultural life of Lower Silesia. Many outstanding composers live in the region, and plenty of music festivals, a Lower Silesian speciality, are organized here. The most signifi cant of those is the 40-year-standing “Wratislavia Cantans” held in the historical churches in Wrocław and in a number of other towns of the region. Each year, the festival hosts a few thousand artists from all over the world.<//font>

Rozwój e-usług kulturze i turystyce

22.10.2009 14:08

Zarząd Województwa Dolnośląskiego zdecydował o dofinansowaniu trzech projektów mających na celu rozwój e-usług w turystyce i kulturze. Pieniądze z Regionalnego Programu Operacyjnego dla Województwa Dolnośląskiego na lata 2007-2013 (RPO WD) otrzyma gmina Bielawa, Filharmonia im. Witolda Lutosławskiego oraz gmina miejska Bolesławiec. Łączna wysokość dofinansowania to ponad 587 tys. złotych.

Projekty wybrano w trybie konkursowym w ramach Działania 6.5 Działanie wspierające infrastrukturę turystyczną i kulturową - e-usługi w Priorytecie VI („Turystyka i Kultura”). Zostały one pozytywnie ocenione pod względem formalnym oraz merytorycznym i zaopiniowane w zakresie aspektów środowiskowych przez przedstawicieli partnerów społecznych.

Gmina Bielawa zainwestuje ponad 147 tys. zł we wprowadzenie e-usług do oferty turystycznej. Dofinansowanie dla tego przedsięwzięcia wyniesie 96.789 zł. W ramach projektu opracowany i wykonany będzie elektroniczny system informacji audio-wizualnej on-line. System zostanie podłączony bezprzewodowo z siecią internetową Urzędu Miejskiego w Bielawie, dzięki czemu kamery będą pokazywały obrazy z najciekawszych pod względem turystycznym miejsc w mieście, m.in. panoramę z wieży widokowej Kościoła pw. WMNP, bielawski rynek, widok na Górę Parkową. Przedsięwzięcie przewiduje także wykonanie wirtualnego spaceru po mieście. Ta wirtualna trasa, umieszczona na serwerze Urzędu Miejskiego, powstanie w oparciu o system panoram obrazujących fotograficznie najciekawsze miejsca w mieście, zarówno na zewnątrz, jak i wewnątrz budynków oraz filmów z komentarzem lektora.

Ponad 500 tys. zł przeznaczy gmina miejska Bolesławiec na projekt „BIT – Bolesławiecka Informacja Turystyczna”. Przewiduje on rozmieszczenie na terenie miasta Bolesławiec czternastu infokiosków oraz montaż telebimu na zewnętrznej ścianie kina Forum. Dzięki tej inwestycji zostanie ułatwiony dostęp do informacji turystycznej, zwiększy sie jej zakres, a także możliwości. Infokioski wyposażone w moduły usług on-line umożliwią m.in. dokonanie rezerwacji wyszukanego wcześniej noclegu, rezerwację biletów do kina, pozyskanie informacji o imprezach organizowanych w danym dniu na terenie miasta, wysyłanie e-pocztówki z Bolesławca, planowanie wycieczek pomiędzy poszczególnymi atrakcjami z wykorzystaniem wyszukiwarki połączeń.

Na lepszą obsługę będą mogli liczyć melomani odwiedzający Filharmonię im. Witolda Lutosławskiego we Wrocławiu. W ramach realizowanego przez Filharmonię projektu zakupiony będzie sprzęt komputerowy wraz z oprzyrządowaniem dla kas i stanowisk przenośnych oraz powstanie zintegrowany system sprzedaży biletów. Pojawi się także biletomat – urządzenia bezobsługowe z monitorem dotykowym, zintegrowane z systemem sprzedaży, pozwalające na zakup biletu z użyciem gotówki lub karty płatniczej. Na  realizację projektu Filharmonia im. Witolda Lutosławskiego pozyskała dofinansowanie w wysokości 264 tys. zł.