rozmiar czcionki: A | A | A

[Translate to English:]


Lower Silesia houses numerous arts institutions and is home of many outstanding artists.

The cultural capital of the region is Wrocław which, beside Warsaw and Cracow, is among Poland’s most signifi cant cultural centres. Wrocław boasts two theatres, an operetta, a pantomime theatre, a puppet theatre, a philharmonic, 10 museums, numerous galleries, three arts colleges and a large group of artists. Cultural life is also vibrant in other towns of the region that have excellent arts institutions: there are theatres, philharmonics and museums in Legnica, Jelenia Góra and Wałbrzych. The sprouting of numerous informal arts groups is a new phenomenon observed recently in the region’s smaller towns and villages, where what can be termed ‘arts colonies’ (e.g. in the village of Michałowice near Jelenia Góra) and alternative culture centres are being founded. In the 1960s and 70s Wrocław was viewed as Poland’s capital of the theatre and one of the world’s capitals of avantgarde theatre. Wrocław was the home of the Laboratory Theatre led by Jerzy Grotowski, an outstanding producer and reformer of the 20th century theatre. Avant-garde tendencies are also characteristic of the Lower Silesian visual artists, many of whom boast outstanding achievements including works in glass, ceramics, poster and industrial design. Music also plays a signifi cant role in the cultural life of Lower Silesia. Many outstanding composers live in the region, and plenty of music festivals, a Lower Silesian speciality, are organized here. The most signifi cant of those is the 40-year-standing “Wratislavia Cantans” held in the historical churches in Wrocław and in a number of other towns of the region. Each year, the festival hosts a few thousand artists from all over the world.<//font>

Rozstrzygnięcie otwartego konkursu ofert na realizację zadań publicznych z zakresu kultury i ochrony dziedzictwa kulturowego w 2018 r.

07.03.2018 13:09

Rozstrzygnięcie otwartego konkursu ofert na realizację zadań publicznych z zakresu kultury i ochrony dziedzictwa kulturowego w 2018 r.

Dokumenty do pobrania:

Uchwała Nr 4974/V/18 Zarządu Województwa Dolnośląskiego z dnia 6 marca 2018 r.

WYNIK KONKURSU -  Załącznik do Uchwały Nr 4974/V/18

Protokół  z posiedzenia Komisji Konkursowej

Wykaz  ofert

 

Informacja dla Beneficjentów:

Warunkiem przystąpienia do umowy na realizację zadania publicznego z zakresu kultury jest dostarczenie w wersji  tradycyjnej,  zaktualizowanych  i podpisanych załączników (harmonogram, kalkulacja kosztów, oświadczenie)  w 2 egzemplarzach w na adres:

Departament Spraw Społecznych
Urząd Marszałkowski Województwa Dolnośląskiego
ul. Walońska 3
53-238 Wrocław

oraz w wersji edytowalnej na adres: barbara.gorniak@dolnyslask.pl 

według  następujących wzorów:

harmonogram - załącznik nr 2

kalkulacja kosztów - załącznik nr 3

oświadczenie   - załącznik nr 4

 Informacje dotyczące używania znaków graficznych:

Beneficjent zobowiązany jest do informowania, że zadanie jest współfinansowane ze środków otrzymanych od Zleceniodawcy. Informacja na ten temat powinna się znaleźć we wszystkich materiałach, publikacjach, informacjach dla mediów, ogłoszeniach oraz wystąpieniach publicznych dotyczących realizowanego zadania publicznego.

Beneficjent zobowiązany jest do umieszczania aktualnego logotypu Urzędu Marszałkowskiego Województwa Dolnośląskiego wraz z adresem internetowym www.umwd.dolnyslask.pl Zleceniodawcy na wszystkich materiałach, w szczególności promocyjnych, informacyjnych, szkoleniowych i edukacyjnych, dotyczących realizowanego zadania w sposób  zapewniający jego dobrą widoczność.

Wszystkie materiały informacyjno-promocyjne przed publikacją muszą uzyskać akceptację Zleceniodawcy.

W celu uzyskania akceptacji użycia znaku graficznego Województwa Dolnośląskiego Beneficjent zobowiązany jest przesłać projekty końcowe materiałów promocyjnych do Wydziału Promocji Województwa drogą elektroniczną: promocja@dolnyslask.pl.