rozmiar czcionki: A | A | A

[Translate to English:]


Lower Silesia houses numerous arts institutions and is home of many outstanding artists.

The cultural capital of the region is Wrocław which, beside Warsaw and Cracow, is among Poland’s most signifi cant cultural centres. Wrocław boasts two theatres, an operetta, a pantomime theatre, a puppet theatre, a philharmonic, 10 museums, numerous galleries, three arts colleges and a large group of artists. Cultural life is also vibrant in other towns of the region that have excellent arts institutions: there are theatres, philharmonics and museums in Legnica, Jelenia Góra and Wałbrzych. The sprouting of numerous informal arts groups is a new phenomenon observed recently in the region’s smaller towns and villages, where what can be termed ‘arts colonies’ (e.g. in the village of Michałowice near Jelenia Góra) and alternative culture centres are being founded. In the 1960s and 70s Wrocław was viewed as Poland’s capital of the theatre and one of the world’s capitals of avantgarde theatre. Wrocław was the home of the Laboratory Theatre led by Jerzy Grotowski, an outstanding producer and reformer of the 20th century theatre. Avant-garde tendencies are also characteristic of the Lower Silesian visual artists, many of whom boast outstanding achievements including works in glass, ceramics, poster and industrial design. Music also plays a signifi cant role in the cultural life of Lower Silesia. Many outstanding composers live in the region, and plenty of music festivals, a Lower Silesian speciality, are organized here. The most signifi cant of those is the 40-year-standing “Wratislavia Cantans” held in the historical churches in Wrocław and in a number of other towns of the region. Each year, the festival hosts a few thousand artists from all over the world.<//font>

Ponad 2 miliony złotych dla organizacji pozarządowych w kulturze

04.11.2022 13:18

Zarząd Województwa Dolnośląskiego jeszcze w listopadzie ogłosi wieloletni otwarty konkurs ofert w dziedzinie kultury. To odpowiedź na głos dolnośląskich środowisk artystycznych i twórczych.

W drugiej połowie listopada Urząd Marszałkowski Województwa Dolnośląskiego ogłosi otwarty konkurs ofert na realizację zadań publicznych z zakresu kultury i ochrony dziedzictwa kulturowego na lata 2023-2025. Jest to wyjątkowy konkurs, bo w planie wieloletnim. Krzysztof Maj wspólnie z Dyrektorem Wydziału Kultury Olgą Chrebor oraz Kierownikiem Działu Współpracy ze Środowiskiem Kultury Urszulą Żołyńską przedstawił dzisiaj założenia nowej formuły zadań realizowanych w perspektywie wieloletniej.

- Zaczynałem swoją zawodową aktywność od pracy w organizacjach pozarządowych. Z doświadczenia wiem, że tworzą je bardzo kreatywni, pełni pasji i zaangażowania ludzie. Czasem w działaniach blokuje ich jednak obowiązek rozliczenia i zamknięcia działań w roku budżetowym, dlatego wyszedłem z inicjatywą, aby otwarty konkurs ofert w dziedzinie kultury był również w perspektywie wieloletniej. Cieszę się, że moja idea spotkała się z pozytywnym przyjęciem i razem z Zarządem Województwa Dolnośląskiego podjęliśmy uchwałę o konkursie wieloletnim – mówi Krzysztof Maj, Członek Zarządu Województwa Dolnośląskiego.

Na realizację zadań wieloletnich Zarząd Województwa Dolnośląskiego przeznaczyć chce środki finansowe w formie dotacji w łącznej wysokości 1 mln 800 tys. zł (po 600 tys. na każdy rok). Nie znaczy to, że porzucone zostały dotychczasowe roczne projekty – w 2023 roku na upowszechnianie kultury Województwo planuje przeznaczyć 800 tys. To więcej o 200 tys. złotych niż w 2022 r.

- Zależy nam na tym, aby zachęcić do realizacji zadań wieloletnich, zarówno organizatorów wydarzeń o charakterze cyklicznym, jak i inicjatyw, które nie odbywają się co roku, ale wymagają stabilnego długofalowego procesowania – dialog  artystów i lokalnych aktywistów społecznych, wymiana umiejętności, wspólne budowanie działań kulturalnych w regionie wymagają czasu, zaufania i wzajemnego poznania. Otworzenie się na tego rodzaju myślenie, to według mnie ogromna wartość tego konkursu
– dodaje Olga Chrebor, Dyrektor Wydziału Kultury Urzędu Marszałkowskiego.


Oprócz projektów z zakresu interwencji artystycznych kierowanych w szczególności do obszarów o utrudnionym dostępie do kultury oraz festiwali o wysokiej randze artystycznej, w konkursie będzie można realizować zadania z zakresu animacji kulturalnej „Z kulturą na TY”, powstał także specjalny priorytet regionalny #MOJEDOLNOŚLĄSKIE. Z czego dumni są Dolnoślązacy i jak chcieliby eksplorować swoją regionalną tożsamość okaże się po styczniowym wyborze ofert. Ramy tego priorytetu są szerokie od tych rozwijających lokalne tradycje rzemieślnicze i wielokulturowe po projekty kulturalne skupiające się wokół Odry i jej dorzecza.

Dla wszystkich podmiotów zainteresowanych aplikowaniem w konkursie, Urząd Marszałkowski we współpracy z Dolnośląskim Laboratorium Kultury działającym przy Ośrodku Kultury i Sztuki we Wrocławiu przygotowuje szkolenie, które pomoże w wypełnianiu wszelkich formalności związanych ze składaniem ofert.