rozmiar czcionki: A | A | A

[Translate to English:]


Lower Silesia houses numerous arts institutions and is home of many outstanding artists.

The cultural capital of the region is Wrocław which, beside Warsaw and Cracow, is among Poland’s most signifi cant cultural centres. Wrocław boasts two theatres, an operetta, a pantomime theatre, a puppet theatre, a philharmonic, 10 museums, numerous galleries, three arts colleges and a large group of artists. Cultural life is also vibrant in other towns of the region that have excellent arts institutions: there are theatres, philharmonics and museums in Legnica, Jelenia Góra and Wałbrzych. The sprouting of numerous informal arts groups is a new phenomenon observed recently in the region’s smaller towns and villages, where what can be termed ‘arts colonies’ (e.g. in the village of Michałowice near Jelenia Góra) and alternative culture centres are being founded. In the 1960s and 70s Wrocław was viewed as Poland’s capital of the theatre and one of the world’s capitals of avantgarde theatre. Wrocław was the home of the Laboratory Theatre led by Jerzy Grotowski, an outstanding producer and reformer of the 20th century theatre. Avant-garde tendencies are also characteristic of the Lower Silesian visual artists, many of whom boast outstanding achievements including works in glass, ceramics, poster and industrial design. Music also plays a signifi cant role in the cultural life of Lower Silesia. Many outstanding composers live in the region, and plenty of music festivals, a Lower Silesian speciality, are organized here. The most signifi cant of those is the 40-year-standing “Wratislavia Cantans” held in the historical churches in Wrocław and in a number of other towns of the region. Each year, the festival hosts a few thousand artists from all over the world.<//font>

Ogłoszenie otwartego konkursu ofert na realizację zadań publicznych z zakresu kultury i ochrony dziedzictwa kulturowego w 2022 roku

20.01.2022 08:04

Dnia 18 stycznia 2022 r. Zarząd Województwa Dolnośląskiego podjął uchwałę Nr 4814/VI/22 w sprawie ogłoszenia otwartego konkursu ofert na realizację zadań publicznych z zakresu kultury i ochrony dziedzictwa kulturowego w 2022 r. oraz powołania Komisji Konkursowej do oceny merytorycznej ofert.

Termin realizacji zadań  objętych konkursem: od 18  marca do 31 grudnia 2022  r.
Oferty należy składać do 10 lutego 2022 r.
UWAGA
W roku 2022  ulega zmianie  sposób składania ofert. Przyjmowane będą wyłącznie oferty złożone za pośrednictwem generatora eNGO  Generator eNGO


Szczegóły składania ofert zamieszczone są w ogłoszeniu konkursowym.

NIE BĘDĄ ROZPATRYWANE OFERTY ZŁOŻONE TYLKO W WERSJI PAPIEROWEJ.


Przy wypełnianiu  oferty przez Generator eNGO w polu „Tytuł zadania publicznego” proszę DOPISAĆ nazwę własną zadania. Proszę nie usuwać automatycznie umieszczonych zapisów (Zadanie I, Zadanie II, Zadanie III, Zadanie IV, Zadanie V, Zadanie VI).


UWAGA!
W zawiązku z licznymi pytaniami dotyczącymi Załącznika nr  2  i nr 6  informujemy, że:
1.    Załącznik nr 2 należy wypełnić i załączyć do Generatora eNGO  oraz:

•    I. sposób: wydrukować,  podpisać   i złożyć razem z ofertą i pozostałymi załącznikami,
•    II. sposób: podpisać elektronicznie i złożyć przez ePUAP razem z ofertą i pozostałymi załącznikami.

2.    Załącznik nr  6 generuje się automatycznie i nie wymaga wypełniania oddzielnego dokumentu. Należy jednak pamiętać, że po wydruku/pobraniu oferty z Generatora trzeba   z menu po lewej stronie z zakładki HISTORIA OFERTY otworzyć  zakładkę WERSJA OFERTY i kliknąć w: SZCZEGÓŁY KOSZTORYSU oraz SZCZEGÓŁY ŹRÓDŁA FINANSOWANIA. Te dwa pliki należy: 

•    I. sposób: wydrukować,  podpisać   i złożyć razem z ofertą i pozostałymi załącznikami,
•    II. sposób: podpisać elektronicznie i złożyć przez ePUAP razem z ofertą i pozostałymi załącznikami.Dokumenty do pobrania:

Treść uchwały
Ogłoszenie konkursowe
Regulamin pracy  Komisji
Obowiązek informacyjny
Informacje dotyczące konkursu:
Barbara Górniak, barbara.gorniak@dolnyslask.pl , tel. 71 770 43 27