rozmiar czcionki: A | A | A

[Translate to English:]


Lower Silesia houses numerous arts institutions and is home of many outstanding artists.

The cultural capital of the region is Wrocław which, beside Warsaw and Cracow, is among Poland’s most signifi cant cultural centres. Wrocław boasts two theatres, an operetta, a pantomime theatre, a puppet theatre, a philharmonic, 10 museums, numerous galleries, three arts colleges and a large group of artists. Cultural life is also vibrant in other towns of the region that have excellent arts institutions: there are theatres, philharmonics and museums in Legnica, Jelenia Góra and Wałbrzych. The sprouting of numerous informal arts groups is a new phenomenon observed recently in the region’s smaller towns and villages, where what can be termed ‘arts colonies’ (e.g. in the village of Michałowice near Jelenia Góra) and alternative culture centres are being founded. In the 1960s and 70s Wrocław was viewed as Poland’s capital of the theatre and one of the world’s capitals of avantgarde theatre. Wrocław was the home of the Laboratory Theatre led by Jerzy Grotowski, an outstanding producer and reformer of the 20th century theatre. Avant-garde tendencies are also characteristic of the Lower Silesian visual artists, many of whom boast outstanding achievements including works in glass, ceramics, poster and industrial design. Music also plays a signifi cant role in the cultural life of Lower Silesia. Many outstanding composers live in the region, and plenty of music festivals, a Lower Silesian speciality, are organized here. The most signifi cant of those is the 40-year-standing “Wratislavia Cantans” held in the historical churches in Wrocław and in a number of other towns of the region. Each year, the festival hosts a few thousand artists from all over the world.<//font>

Informatyzacja instytucji kultury – przyznano dofinansowania

22.10.2009 14:48

Ponad 2 mln zł. trafi do dolnośląskich instytucji kultury na projekty związane z informatyzacją. Zarząd Województwa Dolnośląskiego dokonał wyboru projektów do dofinansowania w ramach Działania 6.4 Turystyka kulturowa (informatyzacja instytucji kultury) w Priorytecie VI „Turystyka i Kultura” Regionalnego Programu Operacyjnego dla Województwa Dolnośląskiego na lata 2007-2013 (nabór nr 14/K/6.4/2009). Pieniądze trafią do 5 podmiotów.

Ocenie Zarządu poddano 5 projektów o łącznej kwocie dofinansowania ponad 2 mln 70 tys. zł. Wszystkie projekty zostały wybrane do dofinansowania.

Decyzja Zarządu do dofinansowania wybrano następujące projekty:

1)    Samorządowy Ośrodek Kultury w Miękini otrzyma na informatyzację dofinansowanie w kwocie 124 tys. zł. Dzięki tej kwocie zinformatyzowany zostanie Samorządowy Ośrodek Kultury oraz biblioteka gminna w Miękini (wraz z filiami  w miejscowościach Mrozów, Wilkszyn, Lutynia). Uruchomiona zostanie wewnętrzna siec komputerowa, w tym serwerownia. Zakupionych zostanie 7 zestawów komputerowych, laptop, zasilacze awaryjne UPS, drukarki i skaner, dysk sieciowy do archiwizacji danych, zestaw projekcyjny oraz kserokopiarka. Wraz z komputerami zostanie zakupione oprogramowanie systemowe, biurowe i graficzne. Wdrożony zostanie sieciowy system antywirusowy, oraz system archiwizacji danych. Na potrzeby gminnej biblioteki zostanie zakupiony i wdrożony zintegrowany system biblioteczny. Całkowita wartość projektu to prawie 177 tys. zł.  

2)    Do Teatru Polskiego we Wrocławiu trafi 208 tys. zł. z przeznaczeniem na jego informatyzację. Zintegrowany zostanie system finansowy, marketingu oraz sprzedaży biletów wszystkich scen Teatru Polskiego we Wrocławiu. Nastąpi integracja danych kasowych. Całkowita wartość wdrażanego projektu to  377 tys. zł.

3)    Ponad 440 tys. zł. pochłonie wyposażenie Ośrodka Kultury w Oławie w sprzęt informatyczny. Z RPO trafi na ten cel 253 tys. zł. dofinansowania. Dzięki dotacji można będzie zastąpić posiadany, zużyty sprzęt komputerowy nowym.

4)    Za 811 tys. zł. przeprowadzona zostanie informatyzacja Filharmonii im. Witolda Lutosławskiego we Wrocławiu. Dofinansowanie z Unii to ponad połowa tej kwoty (415 tys. zł.) Filharmonia zakupi sprzęt informatyczny zgodny z nowoczesnymi technologiami. Z myślą o przyszłej Sali koncertowej instytucja planuje zakup i wdrożenie oprogramowania do zarządzania i przepływu informacji. Bedzie on zintegrowany z systemem sprzedaży biletów i będzie wykorzystywał jako podstawę zorganizowaną juz strukturę wewnętrzną.

5)    Opera Wrocławska otrzymuje 1 mln 70 tys. zł. dotacji z przeznaczeniem na zintegrowany system informatyczny i modernizację sprzętu komputerowego. W ramach projektu planowane jest przeprowadzenie prac modernizacyjnych w zakresie systemów informatycznych użytkowanych w Operze Wrocławskiej, poprzez stworzenie Zintegrowanego Systemu Informatycznego. Pozwoli to na wdrożenie jednolitego systemu dla działów płac, kadr i księgowości oraz działów z nimi współpracujących, wdrożenie elektronicznego obiegu dokumentów, oprogramowania wspomagającego zarządzanie, systemu klasy CRM oraz oprogramowania zintegrowanego z systemem do sprzedaży i rezerwacji biletów. Realizacja projektu wyniesie 1 mln 864 tys. zł.

Na posiedzeniu 20 października, w ramach Działania 6.4. rozstrzygnięto także konkursy na zadania z zakresu Turystyki Kulturowej „Poza szlakami” oraz „Na szlakach” (wyniki konkursów w odrębnych informacjach).