rozmiar czcionki: A | A | A

[Translate to English:]


Lower Silesia houses numerous arts institutions and is home of many outstanding artists.

The cultural capital of the region is Wrocław which, beside Warsaw and Cracow, is among Poland’s most signifi cant cultural centres. Wrocław boasts two theatres, an operetta, a pantomime theatre, a puppet theatre, a philharmonic, 10 museums, numerous galleries, three arts colleges and a large group of artists. Cultural life is also vibrant in other towns of the region that have excellent arts institutions: there are theatres, philharmonics and museums in Legnica, Jelenia Góra and Wałbrzych. The sprouting of numerous informal arts groups is a new phenomenon observed recently in the region’s smaller towns and villages, where what can be termed ‘arts colonies’ (e.g. in the village of Michałowice near Jelenia Góra) and alternative culture centres are being founded. In the 1960s and 70s Wrocław was viewed as Poland’s capital of the theatre and one of the world’s capitals of avantgarde theatre. Wrocław was the home of the Laboratory Theatre led by Jerzy Grotowski, an outstanding producer and reformer of the 20th century theatre. Avant-garde tendencies are also characteristic of the Lower Silesian visual artists, many of whom boast outstanding achievements including works in glass, ceramics, poster and industrial design. Music also plays a signifi cant role in the cultural life of Lower Silesia. Many outstanding composers live in the region, and plenty of music festivals, a Lower Silesian speciality, are organized here. The most signifi cant of those is the 40-year-standing “Wratislavia Cantans” held in the historical churches in Wrocław and in a number of other towns of the region. Each year, the festival hosts a few thousand artists from all over the world.<//font>

Informacja o zamiarze ogłoszenia konkursu na kandydata na stanowisko dyrektora Wrocławskiego Teatru Pantomimy im. Henryka Tomaszewskiego we Wrocławiu

24.07.2019 13:21

Informacja
o zamiarze ogłoszenia konkursu na kandydata na stanowisko dyrektora
Wrocławskiego Teatru Pantomimy im. Henryka Tomaszewskiego we Wrocławiu


Zarząd Województwa Dolnośląskiego informuje, iż zamierza ogłosić konkurs na kandydata na stanowisko dyrektora Wrocławskiego Teatru Pantomimy im. Henryka Tomaszewskiego we Wrocławiu z siedzibą przy al. Dębowej 16.
    
Postępowanie konkursowe rozpocznie się z dniem 5 sierpnia 2019 r.
Przewidywany termin zakończenia postępowania konkursowego określa się do dnia 31 grudnia 2019 r.
 
Uzasadnienie skrócenia terminu podania informacji do publicznej wiadomości:
Zgodnie z § 3 ust. 1 pkt 1 rozporządzenia Ministra Kultury i Dziedzictwa Narodowego z dnia 12 kwietnia 2019 r. w sprawie konkursu na kandydata na stanowisko dyrektora instytucji kultury (Dz. U. poz. 724)  informację o zamiarze ogłoszenia konkursu na kandydata na stanowisko dyrektora instytucji artystycznej organizator podaje do publicznej wiadomości nie później, niż na rok przed upływem okresu na jaki został powołany dotychczasowy dyrektor instytucji artystycznej.    
Z uwagi na fakt, iż kadencja dotychczasowego dyrektora Teatru kończy się z dniem 31 sierpnia 2019 r., a przepisy rozporządzenia weszły w życie z dniem 19 kwietnia 2019 r. dochowanie terminu określonego w rozporządzeniu, z przyczyn niezależnych od organizatora, jest niemożliwe. W związku z powyższym, działając na podstawie § 3 ust. 2 w związku z § 13 rozporządzenia, organizator podaje przedmiotową informację do publicznej wiadomości w terminie krótszym niż określony w § 3 ust. 1 pkt 1 rozporządzenia.