rozmiar czcionki: A | A | A

[Translate to English:]


Lower Silesia houses numerous arts institutions and is home of many outstanding artists.

The cultural capital of the region is Wrocław which, beside Warsaw and Cracow, is among Poland’s most signifi cant cultural centres. Wrocław boasts two theatres, an operetta, a pantomime theatre, a puppet theatre, a philharmonic, 10 museums, numerous galleries, three arts colleges and a large group of artists. Cultural life is also vibrant in other towns of the region that have excellent arts institutions: there are theatres, philharmonics and museums in Legnica, Jelenia Góra and Wałbrzych. The sprouting of numerous informal arts groups is a new phenomenon observed recently in the region’s smaller towns and villages, where what can be termed ‘arts colonies’ (e.g. in the village of Michałowice near Jelenia Góra) and alternative culture centres are being founded. In the 1960s and 70s Wrocław was viewed as Poland’s capital of the theatre and one of the world’s capitals of avantgarde theatre. Wrocław was the home of the Laboratory Theatre led by Jerzy Grotowski, an outstanding producer and reformer of the 20th century theatre. Avant-garde tendencies are also characteristic of the Lower Silesian visual artists, many of whom boast outstanding achievements including works in glass, ceramics, poster and industrial design. Music also plays a signifi cant role in the cultural life of Lower Silesia. Many outstanding composers live in the region, and plenty of music festivals, a Lower Silesian speciality, are organized here. The most signifi cant of those is the 40-year-standing “Wratislavia Cantans” held in the historical churches in Wrocław and in a number of other towns of the region. Each year, the festival hosts a few thousand artists from all over the world.<//font>

DZIAŁ DZIEDZICTWA KULTUROWEGO: Nabór wniosków o dotację na prace przy zabytkach w roku 2022

05.01.2022 17:58

17 stycznia - 4 lutego 2022 r. Nabór wniosków o udzielenie w roku 2022 dotacji na prace konserwatorskie, restauratorskie lub roboty budowlane przy zabytkach wpisanych do rejestru zabytków, znajdujących się na obszarze województwa dolnośląskiego

Zapraszamy do składania wniosków o udzielenie dotacji na prace konserwatorskie, restauratorskie lub roboty budowlane przy zabytkach wpisanych do rejestru zabytków, znajdujących się na obszarze województwa dolnośląskiego.

Wnioski należy składać od dnia 17.01.2022 r. do dnia 04.02.2022 r. osobiście lub za pośrednictwem poczty na adres: Urząd Marszałkowski Województwa Dolnośląskiego, Kancelaria Ogólna (parter), Wybrzeże J. Słowackiego12-14, 50-411 Wrocław od poniedziałku do piątku w godz. 7:30 do 15:30.

Dnia 18.01.2022 r. w godz. 10:00 - 13:00 odbędzie się szkolenie online dotyczące tegorocznego naboru. Spotkanie odbędzie się pod adresem:

https://zoom.us/j/97713596467?pwd=RWZwQ3B4b3dVanNDbW11aVQvNDBGZz09


Uwaga!

Uchwałą nr XLI/824/21 Sejmiku Województwa Dolnośląskiego z dnia 16 grudnia 2021 r. znowelizowano zasady udzielania dotacji wprowadzone uchwałą nr XXVI/576/2020 Sejmiku Województwa Dolnośląskiego z dnia 10 grudnia 2020 r. Zmieniono brzmienie § 6 i § 7 oraz wprowadzono zmiany w treści wniosku o dotację na prace konserwatorskie, restauratorskie lub roboty budowlane przy zabytku. Nastąpiła również zmiana dotycząca załączników do wniosku o dotację: załączniki należy przedłożyć w postaci skanów dokumentów w formacie pdf, nagranych na płytę cd lub dvd.


Dokumenty do pobrania:

Uchwała nr 4773/VI/22 Zarządu Województwa Dolnośląskiego z dnia 5 stycznia 2022 r. ws. ogłoszenia naboru wniosków

Załącznik do uchwały nr 4773/VI/22 Zarządu Województwa Dolnośląskiego - treść ogłoszenia

Uchwała nr XXVI/576/2020 Sejmiku Województwa Dolnośląskiego z dnia 10 grudnia 2020 r. - zasady udzielania dotacji

Uchwała nr XLI/824/21 Sejmiku Województwa Dolnośląskiego z dnia 16 grudnia 2021 r. w sprawie zmiany uchwały nr XXVI/576/2020 Sejmiku Województwa Dolnośląskiego z dnia 10 grudnia 2020 r.

Załącznik do uchwały nr XLI/824/21 - wniosek o dotację 2022

Wniosek o dotację z komentarzami

Klauzula informacyjna RODO