rozmiar czcionki: A | A | A

[Translate to English:]


Lower Silesia houses numerous arts institutions and is home of many outstanding artists.

The cultural capital of the region is Wrocław which, beside Warsaw and Cracow, is among Poland’s most signifi cant cultural centres. Wrocław boasts two theatres, an operetta, a pantomime theatre, a puppet theatre, a philharmonic, 10 museums, numerous galleries, three arts colleges and a large group of artists. Cultural life is also vibrant in other towns of the region that have excellent arts institutions: there are theatres, philharmonics and museums in Legnica, Jelenia Góra and Wałbrzych. The sprouting of numerous informal arts groups is a new phenomenon observed recently in the region’s smaller towns and villages, where what can be termed ‘arts colonies’ (e.g. in the village of Michałowice near Jelenia Góra) and alternative culture centres are being founded. In the 1960s and 70s Wrocław was viewed as Poland’s capital of the theatre and one of the world’s capitals of avantgarde theatre. Wrocław was the home of the Laboratory Theatre led by Jerzy Grotowski, an outstanding producer and reformer of the 20th century theatre. Avant-garde tendencies are also characteristic of the Lower Silesian visual artists, many of whom boast outstanding achievements including works in glass, ceramics, poster and industrial design. Music also plays a signifi cant role in the cultural life of Lower Silesia. Many outstanding composers live in the region, and plenty of music festivals, a Lower Silesian speciality, are organized here. The most signifi cant of those is the 40-year-standing “Wratislavia Cantans” held in the historical churches in Wrocław and in a number of other towns of the region. Each year, the festival hosts a few thousand artists from all over the world.<//font>

Dolnośląskie Nagrody Kulturalne Silesia 2009 odebrane

23.09.2009 14:34

W czasie sesji Sejmiku Województwa Dolnośląskiego 23 września 2009 roku Marek Łapiński - Marszałek Województwa Dolnośląskiego oraz Jerzy Pokój - Przewodniczący Sejmiku Województwa Dolnośląskiego nagrodzili tegorocznych laureatów Dolnośląskiej Nagrody Kulturalnej. W tym roku za szczególny wkład w rozwój kultury Dolnego Śląska uhonorowano Pana Antoniego Wójtowicza oraz Teatr im. Heleny Modrzejewskiej w Legnicy.

Nagrodę indywidualną Sejmik Województwa Dolnośląskiego przyznał Antoniemu Wójtowiczowi w uznaniu za wybitne zasługi w działalności wydawniczej. Laureat jest założycielem Niezależnego Zrzeszenia Studentów na Uniwersytecie Wrocławskim oraz twórcą Wydawnictwa „Uniwersitas” i pisma studentów Instytutu Nauk Politycznych „Woda na młyn”. W stanie wojennym założył „Spółdzielnię Wydawniczą Profil”, która była wydawnictwem drugiego obiegu, a obecnie istnieje jako Wydawnictwo Profil i w  tym roku obchodzi jubileusz-25-lecia.

Wyróżnienie dla Teatru im. Heleny Modrzejewskiej w Legnicy odebrał jego dyrektor Jacek Głomb. Nagrodzony teatr od ponad 10 lat należy do czołowych scen polskich. Każdego roku odnosi znaczące sukcesy na festiwalach krajowych i międzynarodowych. Jest nagradzany w konkursach i rankingach ogólnopolskich organizowanych między innymi przez Ministerstwo Kultury i Dziedzictwa Narodowego. Od połowy lat 90-tych realizuje pionierski i unikatowy projekt pod nazwą „Teatr, którego Sceną jest Miasto”. Dzięki swojej aktywności i wyjściu ze sztuką poza mury teatru, pozwolił mieszkańcom odkryć na nowo, naznaczone szczególną historią zapomniane miejsca. Aktywność artystyczna i mobilna teatru pozwoliła na przekroczenie granic Legnicy i Dolnego Śląska. Tym samym stał się ambasadorem kultury dolnośląskiej.

W październiku 2006 roku Sejmik Województwa Dolnośląskiego podjął uchwałę w sprawie ustanowienia Dolnośląskiej Nagrody Kulturalnej Silesia za osiągnięcia w dziedzinie twórczości artystycznej, upowszechniania i ochrony kultury. Przyznanie tej nagrody, to docenienie osób i instytucji szczególnie zasłużonych dla kultury dolnośląskiej. Kandydatów może zgłaszać m.in. Przewodniczący Kapituły, jej poszczególni członkowie, radni sejmiku, grupa co najmniej 1000 mieszkańców Dolnego Śląska, instytucje kultury lub środowiska twórcze. Wysokość nagrody wynosi 20 000 zł (dla osoby fizycznej) oraz do 100 000 złotych (dla osoby prawnej bądź jednostki nie posiadającej osobowości prawnej). Oficjalnie po raz pierwszy została ona przyznana w roku 2008. Jej pierwszymi laureatami zostali: Andrzej Saj - redaktor naczelny pisma artystycznego "Format" oraz Muzeum Papiernictwa w Dusznikach-Zdroju.