rozmiar czcionki: A | A | A

[Translate to English:]


Lower Silesia houses numerous arts institutions and is home of many outstanding artists.

The cultural capital of the region is Wrocław which, beside Warsaw and Cracow, is among Poland’s most signifi cant cultural centres. Wrocław boasts two theatres, an operetta, a pantomime theatre, a puppet theatre, a philharmonic, 10 museums, numerous galleries, three arts colleges and a large group of artists. Cultural life is also vibrant in other towns of the region that have excellent arts institutions: there are theatres, philharmonics and museums in Legnica, Jelenia Góra and Wałbrzych. The sprouting of numerous informal arts groups is a new phenomenon observed recently in the region’s smaller towns and villages, where what can be termed ‘arts colonies’ (e.g. in the village of Michałowice near Jelenia Góra) and alternative culture centres are being founded. In the 1960s and 70s Wrocław was viewed as Poland’s capital of the theatre and one of the world’s capitals of avantgarde theatre. Wrocław was the home of the Laboratory Theatre led by Jerzy Grotowski, an outstanding producer and reformer of the 20th century theatre. Avant-garde tendencies are also characteristic of the Lower Silesian visual artists, many of whom boast outstanding achievements including works in glass, ceramics, poster and industrial design. Music also plays a signifi cant role in the cultural life of Lower Silesia. Many outstanding composers live in the region, and plenty of music festivals, a Lower Silesian speciality, are organized here. The most signifi cant of those is the 40-year-standing “Wratislavia Cantans” held in the historical churches in Wrocław and in a number of other towns of the region. Each year, the festival hosts a few thousand artists from all over the world.<//font>

Informacja dla organizacji pozarządowych

11.12.2018 12:43

Nowe wzory umów i sprawozdań od 1 marca 2019 roku

Szanowni Państwo,

Wydział Współpracy z Organizacjami Pozarządowymi zaprasza na prelekcję dotyczącą nowych wzorów umów i sprawozdań stosowanych w otwartych konkursach ofert  oraz w trybie pozakonkursowym (art. 19a).


Spotkanie, które poprowadzi Pani Karolina Furmańska, odbędzie się dnia 18 grudnia br. (wtorek) w godz. 10:30-14:30  w siedzibie UMWD we Wrocławiu przy ul. Walońskiej 3-5 w sali 122, I p.

Zmiany, które będą obowiązywały od 1 marca 2019 r., zostały wprowadzone następującymi rozporządzeniami:

- Rozporządzenie Przewodniczącego Komitetu do Spraw Pożytku Publicznego z dnia 24 października 2018 r. w sprawie wzorów ofert i ramowych wzorów umów dotyczących realizacji zadań publicznych oraz wzorów sprawozdań z wykonania tych zadań (Dz. U. poz. 2057)
- Rozporządzenie Przewodniczącego Komitetu do Spraw Pożytku Publicznego z dnia 24 października 2018 r. w sprawie uproszczonego wzoru oferty i uproszczonego wzoru sprawozdania z realizacji zadania publicznego (Dz. U. poz. 2055)

Ilość miejsc jest ograniczona. Decyduje kolejność zgłoszeń.

Proszę o mailowe potwierdzenie obecności na adres: slawomir.wojcik@umwd.pl w terminie do 17 grudnia br.

Odpowiedź o zakwalifikowaniu się na prelekcję otrzymacie Państwo drogą mailową.


Sławomir Wójcik
Wydział Współpracy z Organizacjami Pozarządowymi
Departament Spraw Społecznych
Urząd Marszałkowski Województwa Dolnośląskiego
tel. 071/ 770-40-76, fax 071/ 770-41-35
ul. Walońska  3-5  VII p., pok. nr 701 a
50-413 Wrocław