rozmiar czcionki: A | A | A

Ogłoszenie o przyznaniu dotacji w trybie art. 19a ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności...

Dodano: 25-09-2019

Ogłoszenie o przyznaniu dotacji w trybie art. 19a ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie (Dz. U. z 2019 r. poz. 688 z późn. zm.) na realizację zadania publicznego pt. Przeprowadzenie dwóch szkoleń „Energooszczędne oświetlenie zewnętrzne”.

[more]

Ogłoszenie o przyznaniu dotacji w trybie art. 19a ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności...

Dodano: 25-09-2019

Ogłoszenie o przyznaniu dotacji w trybie art. 19a ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie (Dz. U. z 2019 r. poz. 688 z późn. zm.) na realizację zadania publicznego pt. Seminarium – Wykorzystanie modernizacji oświetlenia ulicznego do wdrożenia Smart City wraz z propozycją źródeł finansowania.

[more]

Ogłoszenie o udzieleniu dotacji na realizację zadania w trybie art. 19a Ustawy o działalności...

Dodano: 23-10-2018

Ogłoszenie o przyznaniu dotacji w trybie art. 19a ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie (Dz.U. z 2018 r. poz. 450 z późn. zm.) na realizację zadania publicznego: Konferencja pt. „Odpady w gospodarce obiegu

[more]

Ogłoszenie o udzieleniu dotacji na realizację zadania w trybie art. 19a Ustawy o działalności...

Dodano: 04-10-2018

Ogłoszenie o przyznaniu dotacji w trybie art. 19a ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie (Dz.U. z 2018 r. poz. 450) na realizację zadania publicznego pn. „KSZTAŁT”

[more]

Ogłoszenie o przyznaniu dotacji w trybie art. 19a ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r.o działalności...

Dodano: 03-08-2017

Ogłoszenie o przyznaniu dotacji w trybie art. 19a ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r.o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie (Dz.U. z 2016 r. poz. 1817 z późn. zm.)na realizację zadania publicznego pn. „Rozwój regionu Bolesławieckiego w aspekcie wykorzystania surowców ceramicznych i rud miedzi w oparciu o współpracę międzysektorową”

[more]

Ogłoszenie o możliwości zgłaszania uwag do oferty złożonej w trybie art. 19a ustawy o działalności...

Dodano: 18-07-2017

Ogłoszenie o możliwości zgłaszania uwag do oferty złożonej w trybie art. 19a ustawy o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie na realizację zadania publicznego pn. „Rozwój regionu Bolesławieckiego w aspekcie wykorzystania surowców ceramicznych i rud miedzi w oparciu o współpracę międzysektorową”

[more]

Ogłoszenie o udzieleniu dotacji na realizację zadania w trybie art. 19a Ustawy o działalności...

Dodano: 25-11-2016

Zgodnie z § 9 uchwały Zarządu Województwa Dolnośląskiego nr 4760/IV/13 z dnia 24 września 2013 r. w sprawie określenia sposobu postępowania z ofertami składanymi w trybie  art. 19a ustawy o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie, udzielona została dotacja w wysokości 7000,00 zł Stowarzyszeniu Cech Rzemiosł Różnych i Przedsiębiorców w Jeleniej Górze na realizację zadania publicznego pn. „Niszowe zawody rzemieślnicze szansą na dolnośląskim rynku pracy.” Uchwała Zarządu...

[more]