rozmiar czcionki: A | A | A

Zgodnie z Uchwałą nr 2184/VI/20 Zarządu Województwa Dolnośląskiego z dnia 9 czerwca 2020 r. (zm. Uchwałą nr 4060/VI/21 z dnia 21 lipca 2021r. ) rozpoczęto prace nad Strategią Energetyczną Dolnego Śląska -  kierunkami wsparcia sektora energetycznego.
W celu opracowania dokumentu strategicznego, powołany został Zespół ds. Rozwoju Energetyki Województwa Dolnośląskiego, w którego skład wchodzą przedstawiciele zarówno sektora energetyki zawodowej, klastrów energii, przedstawiciele nauki, jednostek wspierających sektor energetyki, jak również organizacji ekologicznych.
Zespół został powołany uchwałą Zarządu Województwa Dolnośląskiego.
Aktualny skład Zespołu ds. Rozwoju Energetyki zawiera Uchwała nr 5663/VI/22 Zarządu Województwa Dolnośląskiego z dnia 19 lipca 2022 r.