rozmiar czcionki: A | A | A

We Wrocławiu odbyła się konferencja otwierająca projekt TRAILS

10.11.2016 08:33

W poniedziałek 24 października na Politechnice Wrocławskiej odbyła się konferencja otwierająca projekt „TRAILS – Mobilne Laboratoria Innowacyjności i Usług Wzmacniania Potencjału Innowacyjności w Regionie Transgranicznym”.

Gości powitali: Prof. Andrzej Trochimczuk - Prorektor ds. Badań Naukowych i Umiędzynarodowienia, Politechnika Wrocławska, prof. dr hab. inż. Andrzej Dziedzic - Prorektor ds. Nauczania PWr, Pani Barbara Kaśnikowska - Wicedyrektor Departamentu Rozwoju Regionalnego UMWD oraz Dyrektor Wydziału Gospodarki UMWD Pani Agata Zemska.

Następnie, prof. Joerg Rainer Noennig oraz Peter Schmiedgen z Uniwersytetu Technicznego w Dreźnie, który pełni funkcję Lidera w projekcie TRAILS, przedstawili genezę i charakterystykę projektu, omówili tło i cele projektu.

Profesor Jan Koch, Dyrektor Wrocławskiego Centrum Transferu Technologii Politechniki Wrocławskiej, zaprezentował krótki wykład na temat kreatywności, a przedstawiciel Dolnośląskiego Wojewódzkiego Urzędu Pracy, opowiedział o dolnośląskim rynku pracy w kontekście potrzeb regionalnej gospodarki.

Dr Krzysztof Serafin – koordynator projektu z ramienia Studium Nauk Humanistycznych i Społecznych Politechniki Wrocławskiej oraz Pani Agata Zemska – Dyrektor Wydziału Gospodarki UMWD, opowiedzieli o korzyściach z udziału w projekcie dla szkół zawodowych.

Na zakończenie, przedstawiciele szkól zawodowych: Pani Mariola Jaciuk – Dyrektor Zespołu Szkół Zawodowych i Ogólnokształcących im. 29 Pułku Piechoty 2 Armii Wojska Polskiego w Kamiennej Górze, Pani Danuta Matuszewska – Wicedyrektor Zespołu Szkół  Nr 18 we Wrocławiu, oraz Pani Bożena Pachura – współwłaściciel firmy Pneumat System, opowiedzieli o dobrych praktykach w zakresie współpracy szkolnictwa zawodowego i regionalnych przedsiębiorstw.


Wydział Gospodarki rozpoczął realizację projektu TRAILS Mobilne Laboratoria Innowacyjności i usług wzmacniania potencjału innowacyjności w regionie transgranicznym.