rozmiar czcionki: A | A | A

Spotkanie z dyrektorami szkół zawodowych z powiatów przygranicznych

10.11.2016 11:35

8 listopada w Dolnośląskim Ośrodku Doskonalenia Nauczycieli w Jeleniej Górze, odbyło się spotkanie z dyrektorami szkół zawodowych z obszaru wsparcia projektu TRAILS - Mobilne Laboratoria Innowacyjności i Usług Wzmacniania Potencjału Innowacyjności W Regionie Transgranicznym, realizowanego przez Urząd Marszałkowski Województwa Dolnośląskiego we współpracy z Uniwersytetem Technicznym w Dreźnie (liderem projektu) oraz Politechniką Wrocławską.

Spotkanie otworzyła Wicemarszałek Województwa Dolnośląskiego Iwona Krawczyk, która  wprowadziła zebranych w temat mobilnych szkoleń z innowacji dla szkół zawodowych i przedsiębiorców w obszarze przygranicznym.


Szkolenia będą miały charakter pilotażowy skierowany do uczniów i do pracowników MŚP. Celem projektu będzie rozwój długotrwałych zasobów innowacyjnych na saksońsko – polskim obszarze przygranicznym przez ukierunkowane prowadzenie i łączenie w sieć aktywności dla rozwoju innowacji w szkołach i MŚP, opracowanie podręcznika dla nauczycieli szkół zawodowych wspomagającego w kreatywnym i innowacyjnym kształceniu, bazującego na doświadczeniach wyniesionych z przeprowadzonych warsztatów.


Główne założenia projektu przedstawione zostały przez panią Agatę Zemską, Dyrektor Wydziału Gospodarki UMWD oraz pracowników Wydziału - Justynę Lasak i Michała Frycza, osoby bezpośrednio zaangażowane w projekt. W ramach TRAILS zostaną przeprowadzone 32 warsztaty (16 po stronie polskiej, 16 po stronie niemieckiej), w ramach których przeszkolone zostanie minimum 640 osób, w tym 320 przedstawicieli MŚP oraz 320 uczniów szkół zawodowych.  


Na spotkaniu przedstawiony został szereg korzyści jakie projekt przyniesie zarówno MŚP jak i uczniom szkół zawodowych. Otrzymują oni bowiem dostęp do zestawu mobilnych środowisk pracy wyposażonych w narzędzia i materiały służące do tworzenia prostych prototypów i demonstrantów, możliwość  testowania nowych  technologii- na przykład okularów wirtualnej rzeczywistości czy drukowania 3D, i tym samym zyskają kompetencje technologiczne, które poszerzą ich horyzonty i uzupełnią wiedzę na temat przyszłych procesów produkcyjnych. W ramach projektu „trenerzy innowacyjności” przeprowadzą  zajęcia przygotowujące pracowników do rynku pracy przyszłości, opartym nie tylko na umiejętnościach obsługi nowoczesnych technologii, ale również na umiejętnościach miękkich.  


Celem spotkania było przedstawienie głównych założeń projektu TRAILS oraz przekonanie zebranych przedstawicieli techników i szkół zawodowych do udziału w projekcie. Dyrektorzy szkół z zadowoleniem odnieśli się do proponowanej inicjatywy i zadeklarowali wsparcie w działaniach projektowych.
 

Zapraszamy do obejrzenia krótkiego filmu z wydarzenia


Wydział Gospodarki rozpoczął realizację projektu TRAILS Mobilne Laboratoria Innowacyjności i usług wzmacniania potencjału innowacyjności w regionie transgranicznym.