rozmiar czcionki: A | A | A

Ogłoszenie otwartego konkursu ofert

21.07.2022 11:13

Zarząd Województwa Dolnośląskiego ogłasza otwarty konkurs ofert na realizację zadania publicznego z zakresu działalności wspomagającej rozwój gospodarczy, w tym rozwój przedsiębiorczości z dziedziny efektywności energetycznej regionu pn. Realizacja inicjatyw edukacyjnych i informacyjnych z zakresu transformacji energetycznej.

19 lipca 2022 r. Zarząd Województwa Dolnośląskiego podjął Uchwałę nr 5664/VI/22  w sprawie ogłoszenia otwartego konkursu ofert na realizację zadania publicznego z zakresu działalności wspomagającej rozwój gospodarczy w tym rozwój przedsiębiorczości z dziedziny efektywności energetycznej regionu pn. Realizacja inicjatyw edukacyjnych i informacyjnych z zakresu transformacji energetycznej oraz powołania Komisji Konkursowej do oceny merytorycznej ofert.

Warunki realizacji zadania, kryteria oceny formalnej i merytorycznej zadania określa ogłoszenie konkursowe.

W ramach konkursu przewiduje się realizację  zadania pn. Realizacja inicjatyw edukacyjnych i informacyjnych z zakresu transformacji energetycznej.

Termin realizacji zadania objętego konkursem 20 września 2022 r. – 15 grudnia 2022 r.

Oferty należy składać  do 16 sierpnia 2022 r. osobiście lub za pośrednictwem poczty na adres:

Urząd Marszałkowski Województwa Dolnośląskiego
Departament Gospodarki / Wydział Rozwoju Gospodarczego
Kancelaria Ogólna
ul. Walońska 3-5 (parter)
50–413 Wrocław

od poniedziałku do piątku w godz. 7.30 – 15.00

z dopiskiem „Konkurs energetyczny”.

Dodatkowych informacji udzielają:

Anna Jakubek

E-mail: anna.jakubek@dolnyslask.pl

Monika Strączek

E-mail: monika.straczek@dolnyslask.pl

Dokumenty do pobrania:

1. Uchwała Nr 5664/VI/22

2. Załącznik nr 1 do uchwały – ogłoszenie

3. Załącznik nr 2 do uchwały – oświadczenie

4. wzór oferty

5. Obowiązek informacyjny