rozmiar czcionki: A | A | A

TransGredio

                                               

Tytuł projektu: TransGredio

Nazwa programu: Program Współpracy INTERREG Polska - Saksonia 2014-2020

Beneficjent Wiodący: Saksońskie Ministerstwo Rozwoju Regionalnego

Partner projektu: Województwo Dolnośląskie - Urząd Marszałkowski Województwa Dolnośląskiego

Okres realizacji: 01.04.2021 - 30.09.2022 (18 miesięcy)

Wartość projektu: 295 491,00 Euro

Dofinansowanie z Unii Europejskiej: 251 167,34 Euro (85%)

Informacje o projekcie:

Projekt powstał na bazie wcześniejszej współpracy realizowanej w ramach projektów „Razem dla Pogranicza” i „Smart Integration”. Jednocześnie podczas przygotowywania TransGredio partnerzy starali się uwzględnić nowy kontekst współpracy – zmiany strukturalne, związane z odchodzeniem od gospodarki opartej na wykorzystaniu energii pochodzącej ze spalania węgla w Saksonii.

Cele projektu:

Kontynuacja współpracy administracyjnej  pomiędzy Saksonią a województwem dolnośląskim w zakresie rozwoju przestrzennego i regionalnego w polsko-saksońskim regionie przygranicznym, ze szczególnym uwzględnieniem zmian strukturalnych i demograficznych oraz procesów transformacyjnych.

1. Transgraniczna wymiana i koordynacja procesów rozwoju przestrzennego i regionalnego w zakresie zmian strukturalnych po stronie niemieckiej, w szczególności zmian demograficznych, digitalizacji, transformacji gospodarczej, środowiska.

2. Wykorzystanie transgranicznego potencjału planowanych inwestycji po stronie saksońskiej w kontekście programów towarzyszących zmianom strukturalnym w tychże regionach.

Działania w projekcie:

Warsztaty i wizyty studyjne:

- 3 warsztaty specjalistyczne połączone z wizytą studyjną w Saksonii. Dodatkowo 1 warsztat na Dolnym Śląsku.

- Tematyka warsztatów jest powiązana z obszarami, które stanowią potencjał do dalszej współpracy transgranicznej: dostęp do dóbr i usług; dostępność komunikacyjna; gospodarka i innowacyjność; turystyka, kultura i środowisko naturalne.

Analizy eksperckie – służące rozpoznaniu synergii i potencjałów w kontekście zmian strukturalnych:      

- UMWD – wpływ zmian strukturalnych na rozwój regionalny obszaru przygranicznego Dolnego Śląska, w tym wpływ pojedynczych, dużych inwestycji infrastrukturalnych w Saksonii na sytuację społeczno-gospodarczą Dolnego Śląska;

- SMR - relacje wewnątrz transgranicznych obszarów powiązań w odniesieniu do Planu Zagospodarowania Przestrzennego Województwa Dolnośląskiego

 

---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Zespół projektu po stronie polskiej: Agnieszka Smolińska, agnieszka.smolinska@umwd.pl tel. 71 776 96 26; Anna Jankowska, anna.jankowska@umwd.pl

Koordynator projektu po stronie saksońskiej: Nicole Zimmer, nicole.zimmer@smr.sachsen.de 

---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Projekt „TransGredio” jest współfinansowany przez Unię Europejską ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Programu Współpracy INTERREG Polska – Saksonia 2014-2020