rozmiar czcionki: A | A | A

REMIX - Inteligentne i Zielone Regiony Górnicze UE

                                                                                                    


TYTUŁ PROJEKTU


REMIX – Inteligentne i zielone regiony górnicze UE


PROGRAM


Program Interreg Europa 2014-2020


TERMIN REALIZACJI


54 miesiące (2017-2021)


BUDŻET


Całkowita wartość projektu – ok. 2,05 mln EUR
Całkowita wartość projektu dla Dolnego Śląska – 167 300 EUR
Dofinansowanie z EFRR dla Dolnego Śląska (85%) – 143 055 EUR


PARTNERZY PROJEKTU


- Regionalna Rada Laponii, Finlandia – Partner Wiodący

- Urząd Marszałkowski Województwa Dolnośląskiego, Polska

- Instytut Konkurencyjności Biznesu Kastylii i Leon, Hiszpania

- Agencja Rozwoju Business Joensuu, Finlandia

- Uniwersytet Górniczy w Leoben, Austria

- Wydział Nauk Ścisłych i Technologii, Uniwersytet NOVA w Lizbonie, Portugalia

- Ministerstwo Przemysłu i Handlu, Czechy

- Uniwersytet w Exeter, Wielka Brytania

- Państwowy Uniwersytet Techniczny NTUA w Atenach, Grecja

- Centrum Geokompetencji we Freibergu, Niemcy (Partner Doradczy)

 
OPIS PROJEKTU


Projekt ma za zadanie rozwijanie współpracy nakierowanej na udoskonalanie odnośnych polityk i strategii regionalnych, pomiędzy wybranymi europejskimi regionami górniczymi poprzez wymianę doświadczeń i dobrych praktyk. Cele projektu obejmują skupienie regionów UE zaangażowanych w produkcję surowców/minerałów w ramach jednej grupy, która w przyszłości będzie podejmować wspólne działania na rzecz:
- rozwoju podejścia synergicznego, z jasno określonymi potrzebami i zadaniami każdego partnera w celu realizacji zrównoważonego i efektywnego wydobycia zasobów w Europie;
- poprawy przełożenia potrzeb przemysłu na planowanie regionalne, politykę i podejmowanie decyzji (oraz vice versa), co wpłynie na poprawę otoczenia dla przemysłu w UE i wspieranie spójnego rozwoju regionalnego zapewniającego dobre warunki wzrostu dla MŚP w obszarze eko-innowacji;
- odkrywania i promocji potencjalnych synergii regionalnych pomiędzy surowcami, łańcuchami wartości, rynkami i aktorami społecznymi w celu stworzenia nowych możliwości komercyjnych i osiągnięcia wzrostu gospodarczego.


ULOTKA INFORMACYJNA DO POBRANIALINKI

REMIX: https://www.interregeurope.eu/remix/events/
Twitter: https://twitter.com/REMIXmining
UMWD: http://www.umwd.dolnyslask.pl/ewt/remix-inteligentne-i-zielone-regiony-gornicze-ue/


GRUPA INTERESARIUSZY PROJEKTU                                                

              


Koordynator projektu REMIX:

Ewa Król - koordynator projektu, 71 776 93 96

remix@dolnyslask.pl