rozmiar czcionki: A | A | A

NaboryKomitet Monitorujący Programu Interreg Czechy-Polska 2021-2027 przyjął harmonogram naborów do końca 2024 r.

W dniu 15 grudnia 2022 r. ogłoszone zostały pierwsze nabory:
- Priorytet 1 - cel szczegółowy 1.1 Bezpieczeństwo i ratownictwo
- Priorytet 2 - cel szczegółowy 2.1 Turystyka
- Priorytet 3 - cel szczegółowy 3.1 Transgraniczne mosty
- Priorytet 4 - cel szczegółowy 4.2 Projekty współpracy People to People.

Więcej informacji na oficjalnej stronie programu www.cz-pl.eu.


Dofinansowanie ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego mogą otrzymać projekty realizowane wspólnie z partnerami czeskimi.

Projekty powinny być co do zasady realizowane na obszarze wsparcia Programu, który w województwie dolnośląskim obejmuje powiaty: bolesławiecki, dzierżoniowski, jaworski, jeleniogórski, kamiennogórski, kłodzki, lubański, lwówecki, strzeliński, świdnicki, wałbrzyski, ząbkowicki, zgorzelecki, złotoryjski oraz miasta na prawach powiatu Jelenia Góra i Wałbrzych.

Po stronie polskiej o wsparcie mogą ubiegać się władze publiczne, podmioty prawa publicznego i prywatnego ustanowione w celu zaspokajania potrzeb w interesie ogólnym i finansowane w głównej części ze środków publicznych oraz organizacje sektora non-profit.

Dotacja udzielana jest w euro na zasadzie refundacji w wysokości do 80% kosztów kwalifikowanych.

UWAGA: Nabór projektów jest dwuetapowy tzn. przed złożeniem wniosku o dofinansowanie projektu obowiązkowe jest złożenie propozycji projektowej.

 

Szczegółowe informacje o rodzaju wspieranych projektów, w tym dokumenty niezbędne do przygotowania projektu, dostępne są w Podręczniku Wnioskodawcy na stronie www.cz-pl.eu.

 

Bezpłatne konsultacje dla partnerów z obszaru województwa dolnośląskiego prowadzi:
Urząd Marszałkowski Województwa Dolnośląskiego
Regionalny Punkt Kontaktowy w Wałbrzychu
ul. Wysockiego 29, 58-304 Wałbrzych
(Park Wielokulturowy Stara Kopalnia – Centrum Nauki i Sztuki w Wałbrzychu, budynek nr 8, I piętro)
tel.: (74) 667 09 90, (74) 667 09 91
fax: (71) 776 93 57
e-mail: rpk@dolnyslask.pl
www.ewt.dolnyslask.pl
 

Pełny tekst ogłoszeń o naborach dostępny jest na stronie www.cz-pl.eu.