rozmiar czcionki: A | A | A

Regionalny Punkt Kontaktowy w Wałbrzychu

REGIONALNY PUNKT KONTAKTOWY (RPK W WAŁBRZYCHU)

Urząd Marszałkowski Województwa Dolnośląskiego
ul. Wysockiego 29, 58-304 Wałbrzych
Park Wielokulturowy Stara Kopalnia – Centrum Nauki i Sztuki w Wałbrzychu, budynek nr 8, I piętro

Sebastian Pacyna - tel: +48 74 66 70 991

Marta Kaczur - tel: +48 74 66 70 990

Julia Maszczak - tel. +48 71 77 69 289

kom: +48 603 074 377

fax: + 48 71 776 93 57

e-mail: rpk@dolnyslask.pl 

Zapraszamy Państwa serdecznie do skorzystania z usług Regionalnego Punktu Kontaktowego w Wałbrzychu działającego w ramach struktury Urzędu Marszałkowskiego Województwa Dolnośląskiego. Udzielamy informacji na temat możliwości uzyskania wsparcia z Unii Europejskiej w ramach Programu Interreg Czechy – Polska 2021-2027. Z usług Punktu mogą skorzystać instytucje i podmioty zainteresowane współpracą z partnerami czeskimi w ramach wspólnych projektów o charakterze transgranicznym.

W ramach prowadzonej działalności RPK w Wałbrzychu:
•    Konsultujemy propozycje projektowe;
•    Udzielamy informacji dotyczących możliwości uzyskania wsparcia w ramach poszczególnych Priorytetów;
•    Informujemy o trybie oraz terminach naborów propozycji i wniosków projektowych;
•    Informujemy o zasadach oceny i wyboru projektów;
•    Przeprowadzamy konsultacje związane z przygotowaniem wniosków oraz załączników niezbędnych do złożenia kompletnej aplikacji projektowej;
•    Wspieramy beneficjentów na etapie realizacji projektów;
•    Promujemy i upowszechniamy wiedzę o Programie Interreg Czechy – Polska.Zapytania do RPK w Wałbrzychu można kierować drogą telefoniczną, elektroniczną lub podczas wizyty bezpośredniej. W szczególności zachęcamy do umawiania się na spotkania indywidualne w siedzibie Punktu. W celu udzielania pełnej odpowiedzi na Państwa zapytanie przed konsultacją prosimy o przygotowanie podstawowych informacji na temat reprezentowanego podmiotu (forma prawna) oraz zakresu planowanych przez Państwa działań. 

Zapraszamy do udziału w szkoleniach i warsztatach dotyczących Programu Interreg Czechy – Polska organizowanych w siedzibie RPK w Wałbrzychu (szczegółowe informacje o planowanych terminach dostępne są w tym miejscu). Oferujemy również możliwość szkoleń i prezentacji w siedzibach zainteresowanych podmiotów. Tego typu usługa możliwa jest także do realizacji przy okazji wszelkiego rodzaju wydarzeń związanych z Programem Interreg Czechy – Polska czy innych spotkań o charakterze transgranicznym. Zakres i program szkoleń wyjazdowych oraz kwestie organizacyjne uzgadniane są każdorazowo z pracownikami RPK.

Regionalny Punkt Kontaktowy w Wałbrzychu jest czynny od poniedziałku do piątku w godzinach od 07:30 do 15:30.

Usługi świadczone przez Regionalny Punkt Kontaktowy w Wałbrzychu są bezpłatne.

Działalność Regionalnego Punktu Kontaktowego w Wałbrzychu jest współfinansowana przez Unię Europejską ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego oraz ze środków budżetu państwa i środków budżetu Województwa Dolnośląskiego w ramach Pomocy Technicznej Programu Interreg V-A Republika Czeska – Polska.