rozmiar czcionki: A | A | A

PROGRAM INTERREG EUROPA ŚRODKOWA

PROGRAM INTERREG EUROPA ŚRODKOWA 2021-2027

Zasięg terytorialny:
9 państw Europy Środkowej (Austria, Chorwacja, Czechy, Polska, Słowacja, Słowenia, Węgry, część Włoch, część Niemiec)

Priorytety:
1. Współpraca na rzecz inteligentnej Europy Środkowej
1.1 Wzmacnianie zdolności innowacyjnych
1.2 Rozwijanie umiejętności w zakresie inteligentnej specjalizacji, transformacji przemysłowej i przedsiębiorczości

2. Współpraca na rzecz bardziej zielonej Europy Środkowej
2.1 Wspieranie transformacji energetycznej dla neutralności klimatycznej
2.2 Zwiększenie odporności na zmiany klimatu
2.3 Rozwój gospodarki o obiegu zamkniętym
2.4 Ochrona środowiska
2.5 Zielona mobilność miejska

3. Współpraca na rzecz lepiej połączonej Europy Środkowej
3.1 Poprawa połączeń transportowych obszarów wiejskich i peryferyjnych

4. Poprawa systemu zarządzania współpracą w Europie Środkowej
4.1 Wzmocnienie systemu zarządzania na rzecz zintegrowanego rozwoju terytorialnego

Budżet:

224 mln euro z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego

Dofinansowanie:

refundacja do 80% kosztów kwalifikowalnych

Cel:

- opracowywanie i wdrażanie strategii, planów działania, narzędzi, szkoleń, działań pilotażowych w celu wspierania miast i regionów Europy Środkowej w poszukiwaniu rozwiązań dla mieszkańców oraz budowania odporności regionów wobec wspólnych wyzwań (proces transformacji gospodarczej, zmiany klimatyczne, długofalowe społeczno-ekonomiczne skutki pandemii)
- integracja terytorialna obszaru Europy Środkowej

WWW:

PROGRAM INTERREG EUROPA ŚRODKOWA 2021-2027

NABÓR PROJEKTÓW INTERREG EUROPA ŚRODKOWA 2021-2027

FILM PROMOCYJNY

PLATFORMA POSZUKIWANIA PARTNERÓW DO PROJEKTÓW

KRAJOWY PUNKT KONTAKTOWY

KONTROLER KRAJOWY

SYSTEM ELEKTRONICZNY JEMS


KONTAKT:

Wspólny Sekretariat: Wiedeń (Austria)

Dane kontaktowe dostępne są na stronie Programu www.interreg-central.eu.

Krajowy Punkt Kontaktowy:

Ministerstwo Funduszy i Polityki Regionalnej
Departament Współpracy Terytorialnej - Wydział Współpracy Transnarodowej i Międzyregionalnej w Katowicach
tel.: +48 22 273 81 75
e-mail: CE@mfipr.gov.pl

Osoba do kontaktu w Urzędzie Marszałkowskim Województwa Dolnośląskiego:

Aleksandra Derejczyk, tel. (71) 776 93 49, e-mail: aleksandra.derejczyk@dolnyslask.pl

______________________________________________________________________________________________

PROGRAM INTERREG EUROPA ŚRODKOWA 2014-2020

Strona Programu: www.interreg-central.eu

Informacje w języku polskim: www.ewt.gov.pl

FILM PROMOCYJNY

PROJEKTY:

Projekty Interreg Europa Środkowa 2014-2020

Projekty z udziałem polskich partnerów

Projekty realizowane na Dolnym Śląsku