rozmiar czcionki: A | A | A

CLIMATIC TOWN - Energetyczna Rewitalizacja Miast

                        

Tytuł projektu: CLIMATIC TOWN - Energetyczna Rewitalizacja Miast

Nazwa programu: Program Współpracy INTERREG Polska - Saksonia 2014-2020

Beneficjent Wiodący: Urząd Marszałkowski Województwa Dolnośląskiego (www.umwd.dolnyslask.pl)

Partner projektu: Sächsische Energieagentur SAENA GmbH (www.saena.de)

Okres realizacji: październik 2016 - wrzesień 2019 (36 miesięcy)

Wartość projektu: 448 606,00 Euro

Dofinansowanie z Unii Europejskiej: 381 315,10 Euro (85%)

Opis projektu:

Projekt flagowy, zatwierdzony do realizacji przez Komitet Monitorujący Program INTERREG Polska – Saksonia 2014-2020 w dniu 19.04.2016 r., porusza istotne problemy związane ze zmianami klimatycznymi. Jego działania mają na celu uwrażliwienie instytucji publicznych na kwestie wydajności energetycznej. Dwuletnia realizacja projektu ma zwrócić uwagę jego uczestnikom na możliwości dostosowania bieżącej działalności do potrzeby zmniejszania energochłonności

Projekt, realizowany w latach 2016-2019 we współpracy Województwa Dolnośląskiego z Saksońską Agencją ds. Energii SAENA, ma za zadanie wspierać działania zwiększające efektywność energetyczną na obszarze polsko-saksońskiego pogranicza, z uwzględnieniem kontekstu lokalnego w odniesieniu do wymogów prawnych w tym zakresie. Działania projektowe i doświadczenie obu partnerów umożliwi poznanie kwestii, które budzą zainteresowanie po obu stronach granicy. Pozwoli to na określenie różnic prawnych, administracyjnych i potrzeb mieszkańców pogranicza.

Działania projektowe skierowane są zwłaszcza do jednostek administracji lokalnej i obejmują m.in.:

- szkolenia - w trakcie ich trwania zostaną poruszone kwestie zwiększania efektywności energetycznej, oszczędności energii i wykorzystania odnawialnych źródeł energii na terenie pogranicza oraz zostaną omówione obowiązujące uwarunkowania prawne;

- wizyty studyjne w kraju sąsiada - w czasie ich trwania zostaną pokazane konkretne osiągnięcia i dobre praktyki, zachęcające do poszerzonej dyskusji o zaletach i wadach danych rozwiązań;

- konkurs na wyłonienie obiektów publicznych, dla których zostanie wykonana dokumentacja techniczna umożliwiająca rewitalizację energetyczną danego obiektu. Przykładowe typy inwestycji, dla których może zostać wykonana dokumentacja: termomodernizacja budynków użyteczności publicznej, w tym modernizacja nieekologicznych systemów grzewczych; budowa oraz modernizacja infrastruktury służącej do wytwarzania energii ze źródeł odnawialnych; inwestycje związane z energooszczędnym oświetleniem miejskim oraz systemami zarządzania ruchem i energią.

Działania te mają spowodować przede wszystkim zwiększenie świadomości, zwłaszcza przedstawicieli instytucji publicznych z terenu pogranicza, na temat potrzeby zmniejszania zużycia energii i wskazanie sposobów, jak to osiągnąć.

Cele projektu:

Zwiększenie atrakcyjności obszaru wsparcia poprzez działania na rzecz zmniejszenia zużycia energii w ramach współpracy instytucjonalnej w zakresie efektywności energetycznej.

1. Utworzenie transgranicznej sieci informacyjnej i szkoleniowej w celu przygotowania inwestycji zmniejszających zużycie energii w miastach i gminach

2. Stworzenie platformy, która dostarczy samorządowcom niezbędnej wiedzy i odpowiednich rozwiązań do wdrażania projektów na rzecz energetycznej rewitalizacji miast i gmin

3. Zbudowanie sieci współpracy umożliwiających skuteczne realizowanie projektów i aplikowanie o środki wsparcia na ich realizację oraz efektywną wymianę doświadczeń i promocję dobrych praktyk w obszarze działań na rzecz energetycznej rewitalizacji miast i gmin

---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Informacje o realizacji projektu po stronie polskiej: www.ewt.dolnyslask.pl

Informacje o realizacji projektu po stronie saksońskiej: www.saena.de/projekte/eu-projekt-climatic-town.html

Koordynator projektu po stronie polskiej: Arkadiusz Suliga, tel. 71 776 91 37, ct@umwd.pl

Koordynator projektu po stronie saksońskiej: Antje Fritsche, antje.fritsche@saena.de

---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Projekt „CLIMATIC TOWN – Energetyczna Rewitalizacja Miast” jest współfinansowany przez Unię Europejską ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Programu Współpracy INTERREG Polska – Saksonia 2014-2020