rozmiar czcionki: A | A | A

PRIORYTET IX

Rozwój wykształcenia i kompetencji w regionach

DZIAŁANIE 9.1

Wyrównanie szans edukacyjnych i zapewnienie wysokiej jakości usług edukacyjnych świadczonych w systemie oświaty

PODDZIAŁANIE 9.1.3

Pomoc stypendialna dla uczniów szczególnie uzdolnionych

 

Projekt współfinansowany jest ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego.