rozmiar czcionki: A | A | A

Otwarty konkursu ofert na realizację zadania publicznego, dotyczącego podnoszenia świadomości...

Dodano: 11-07-2024

Otwarty konkursu ofert na realizację zadania publicznego, dotyczącego podnoszenia świadomości ekologicznej, upowszechniania wiedzy z zakresu ochrony środowiska, kształtowania postaw proekologicznych dzieci i młodzieży z województwa dolnośląskiego.

[more]

Rozstrzygnięcie otwartego konkursu ofert

Dodano: 23-04-2024

Rozstrzygnięcie otwartego konkursu ofert na realizację zadania publicznego, dotyczącego organizacji szkoleń i działań wspierających w zakresie udzielania pomocy psychologiczno-pedagogicznej oraz standardów ochrony małoletnich dla nauczycieli oraz pracowników szkół i placówek w 2024 r.

[more]

Otwarty konkurs ofert na realizację zadania publicznego dotyczącego organizacji szkoleń i działań...

Dodano: 14-03-2024

Zarząd Województwa Dolnośląskiego ogłasza otwarty konkurs ofert na realizację zadania publicznego dotyczącego organizacji szkoleń i działań wspierających w zakresie udzielania pomocy psychologiczno-pedagogicznej oraz standardów ochrony małoletnich dla nauczycieli oraz pracowników szkół i placówek w 2024 r.

[more]

Rozstrzygnięcie otwartego konkursu ofert

Dodano: 28-02-2024

Rozstrzygnięcie otwartego konkursu ofert na realizację zadania publicznego dotyczącego organizacji konkursów i wydarzeń naukowych mających na celu wsparcie młodzieży szkolnej w realizacji autorskich projektów badawczych i wynalazków w 2024 r.

[more]

Ogłoszenie otwartego konkursu ofert - organizacja konkursów i wydarzeń naukowych mających na celu...

Dodano: 05-01-2024

Ogłoszenie otwartego konkursu ofert ze środków budżetu Województwa Dolnośląskiego

[more]

Rozstrzygnięcie otwartego konkursu ofert

Dodano: 10-05-2023

Rozstrzygnięcie otwartego konkursu ofert na realizację zadania publicznego w ramach Dolnośląskiego Systemu Wspierania Uzdolnień, polegającego na obsłudze regionalnego programu stypendialnego „zDolny Śląsk” na lata szkolne 2023/2024, 2024/2025, 2025/2026.

[more]

Rozstrzygnięcie otwartego konkursu ofert

Dodano: 29-03-2023

Rozstrzygnięcie otwartego konkursu ofert na realizację zadania publicznego dotyczącego wsparcia psychologicznego i poradnictwa dla dzieci i młodzieży w ramach Punktu Pomocy Dzieciom i Młodzieży w 2023 r.

[more]