rozmiar czcionki: A | A | A

Międzynarodowa Konferencja "Best Practice in Accessible Tourism. Case Study of V4 Countries"...

Dodano: 18-05-2022

W dniach 18-19 maja 2022 r. w Wyższej Szkole Handlowej we Wrocławiu odbywa się Międzynarodowa Konferencja "Best Practice in Accessible Tourism. Case Study of V4 Countries" (Najlepsze praktyki w turystyce dostępnej. Przykład krajów V4)

[more]

Nabór wniosków na realizację w roku szkolnym 2022/2023 zadania publicznego w ramach Dolnośląskiego...

Dodano: 27-04-2022

Zarząd Województwa Dolnośląskiego ogłasza otwarty konkurs ofert na realizację w roku szkolnym 2022/2023 zadania publicznego w ramach Dolnośląskiego Systemu Wspierania Uzdolnień, polegającego na obsłudze regionalnego programu stypendialnego "zDolny Śląsk".

[more]

Ogłoszenie o przyznaniu dotacji w trybie art. 19a ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności...

Dodano: 21-04-2022

Ogłoszenie o przyznaniu dotacji w trybie art. 19a ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie na realizację zadania publicznego pn. „Wrocławska Mapa Akademicka 2022”

[more]

Rozstrzygnięcie otwartego konkursu ofert na realizację zadania publicznego dotyczącego wsparcia...

Dodano: 19-04-2022

Zarząd Województwa Dolnośląskiego rozstrzygnął otwarty konkurs ofert na realizację zadania publicznego dotyczącego wsparcia psychologicznego i poradnictwa dla dzieci i młodzieży w ramach Punktu Pomocy Dzieciom i Młodzieży w 2022 r.

[more]

Ogłoszenie o możliwości zgłaszania uwag do oferty złożonej w trybie art. 19a ustawy z dnia 24...

Dodano: 12-04-2022

Ogłoszenie o możliwości zgłaszania uwag do oferty złożonej w trybie art. 19a ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie na realizację zadania publicznego pn. „Intensywny kurs języka polskiego dla obywateli Ukrainy przebywających na terenie Jeleniej Góry”

[more]

Ogłoszenie o możliwości zgłaszania uwag do oferty złożonej w trybie art. 19a ustawy z dnia 24...

Dodano: 06-04-2022

W dniu 4 kwietnia 2022 r. do Urzędu Marszałkowskiego Województwa Dolnośląskiego wpłynęła oferta złożona przez Stowarzyszenie Studentów Marketingu i Zarządzania w Łodzi, na realizację zadania publicznego pn. „Wrocławska Mapa Akademicka 2022”.Zamieszcza się ofertę w Biuletynie Informacji Publicznej, na tablicach informacyjnych Departamentu Spraw Społecznych i Rynku Pracy/Wydziału Edukacji oraz na stronie internetowej www.umwd.pl, w zakładce „Edukacja”.Zgodnie z art. 19a ust. 4 ustawy z dnia 24...

[more]

Informacja o środkach finansowych na dotacje w trybie art. 19a ustawy o działalności pożytku...

Dodano: 28-03-2022

Uprzejmie informujemy, że zgodnie z Uchwałą Nr 5080/VI/22 na dzień 28 marca 2022 roku, na dotacje w trybie art. 19a w Wydziale Edukacji, znajdują się środki w wysokości 9 800 zł.

[more]