rozmiar czcionki: A | A | A

Gala Laureatów XII i XIII Konkursu Wiedzy o Rosji „Białe Noce”

Dodano: 25-06-2021

W dniu 22 czerwca 2021 r. w Dolnośląskim Centrum Filmowym we Wrocławiu miała miejsce Gala Laureatów XII i XIII Konkursu Wiedzy o Rosji „Białe Noce”

[more]

Nabór wniosków na realizację w roku szkolnym 2021/2022 zadania publicznego w ramach Dolnośląskiego...

Dodano: 06-05-2021

Zarząd Województwa Dolnośląskiego ogłasza otwarty konkurs ofert na realizację w roku szkolnym 2021/2022 zadania publicznego w ramach Dolnośląskiego Systemu Wspierania Uzdolnień, polegającego na obsłudze regionalnego programu stypendialnego "zDolny Śląsk".

[more]

Konsultacje strategii na rzecz młodego pokolenia

Dodano: 05-03-2021

11 marca 2021 r. odbędą się rządowe konsultacje polityk i młodzieżowej w naszym województwie. Na prośbę Pełnomocnika Rządu ds. Polityki Młodzieżowej Ministra Piotra Mazurka przesyłam Państwu komunikat adresowany do dolnośląskich środowisk młodzieżowych z zaproszeniem do udziału w ww. konsultacjach.

[more]

Informacja o środkach finansowych na dotacje w trybie art. 19a ustawy o działalności pożytku...

Dodano: 03-02-2021

Uprzejmie informujemy, że zgodnie z Uchwałą Nr 3335/VI/21 na dzień 3 lutego 2021 roku, na dotacje w trybie art. 19a w Wydziale Edukacji, znajdują się środki w wysokości 10 000 zł.

[more]

Szkolny Klub Sportowy

Dodano: 22-12-2020

Od stycznia 2017 roku w całej Polsce, w tym również w naszym województwie, nieprzerwanie działa program „Szkolny Klub Sportowy”, finansowany w ramach dotacji udzielonej Dolnośląskiej Federacji Sportu - Operatorowi wojewódzkim programu - przez Ministerstwo Sportu (wcześniej Ministerstwo Sportu i Turystyki).Szkoły i placówki oświatowe dla których organem prowadzącym jest Województwo Dolnośląskie w roku 2020 wzięły udział kolejny już raz w tym programie. Pomimo trudnego czasu i niesprzyjających...

[more]

Informacja o środkach finansowych na dotacje w trybie art. 19a ustawy o działalności pożytku...

Dodano: 21-12-2020

Uprzejmie informujemy, że aktualna wysokość środków finansowych przeznaczonych na dotacje udzielane w trybie art. 19a (pozakonkursowym), na dzień 15 grudnia 2020 r. wynosi 0,00 zł.

[more]

XX EDYCJA KONKURSU STYPENDIALNEGO DLA DOLNOŚLĄSKICH UCZNIÓW

Dodano: 10-12-2020

Dolnośląska Kapituła Wspierania Uzdolnień na posiedzeniu 4 grudnia 2020 przyznała roczne stypendia uzdolnionej młodzieży w ramach jubileuszowej XX edycji Programu Stypendialnego "zDolny Śląsk" oraz XIX dolnośląskiej edycji Programu Stypendiów Pomostowych. Stypendia „zDolny Śląsk” otrzyma 58 osób a stypendia pomostowe – 7 osób.

[more]