rozmiar czcionki: A | A | A

Rozstrzygnięcie naboru

24.01.2024 13:55

Rozstrzygnięcie naboru na Partnera, do wspólnej realizacji projektu pn. „Dolnośląski Program Pomocy Stypendialnej dla uczniów szczególnie uzdolnionych w zakresie przedmiotów ścisłych i zagrożonych wykluczeniem społecznym" w ramach Fundusze Europejskie dla Dolnego Śląska 2021-2027

Zarząd Województwa Dolnośląskiego uchwałą nr 8033/VI/24 z dnia 18 stycznia 2024 r., rozstrzygnął nabór na partnera do realizacji projektu pn. „Dolnośląski Program Pomocy Stypendialnej dla uczniów szczególnie uzdolnionych w zakresie przedmiotów ścisłych i zagrożonych wykluczeniem społecznym" w ramach Fundusze Europejskie dla Dolnego Śląska 2021-2027"

 

W naborze została zgłoszona jedna oferta, która spełniła kryteria formalne określone w regulaminie konkursu.

 

W wyniku przeprowadzonej przez Komisję Konkursową oceny merytorycznej, Oferent: Uniwersytet Dolnośląski DSW we Wrocławiu otrzymał wynik 31 punktów i został wybrany jako Partner do wspólnej realizacji projektu pn. „Dolnośląski Program Pomocy Stypendialnej dla uczniów szczególnie uzdolnionych w zakresie przedmiotów ścisłych i zagrożonych wykluczeniem społecznym”.