rozmiar czcionki: A | A | A

Gala Laureatów Dolnośląskich Konkursów "zDolny Ślązak".

18.05.2022 08:26

W dniu 17 maja 2022 r. w Auli Jana Pawła II Uniwersytetu Przyrodniczego we Wrocławiu odbyła się uroczysta Gala Laureatów Dolnośląskich Konkursów "zDolny Ślązak".

W uroczystości udział wzięli: Pan Marcin Krzyżanowski - Wicemarszałek Województwa Dolnośląskiego, Pan Roman Kowalczyk - Dolnośląski Kurator Oświaty, Pan Tytus Czartoryski - Przewodniczący Komisji Kultury, Nauki i Edukacji Sejmiku Województwa Dolnośląskiego, Pan Jacek Iwancz - Wiceprzewodniczący Komisji Kultury, Nauki i Edukacji Sejmiku Województwa
Dolnośląskiego, Pani Małgorzata Calińska - Mayer - Radana Województwa Dolnośląskiego, Pani Mariola Kolan - Zastępca Dyrektora Wydziału Nadzoru Kształcenia Podstawowego i Specjalnego Kuratorium Oświaty we Wrocławiu, Pani dr Jolanta Horyń - Dyrektor Dolnośląskiego Ośrodka Doskonalenia Nauczycieli we Wrocławiu.

Konkurs „zDolny Ślązak” jest konkursem wojewódzkim, skierowanym do wszystkich uczniów klas IV – VIII szkół podstawowych z terenu województwa dolnośląskiego i obejmuje następujące przedmioty szkolne: język polski,  matematyka, historia, biologia, geografia, chemia, fizyka, język angielski oraz język niemiecki.

Konkursy realizowane są w ramach Dolnośląskiego Systemu Wspierania Uzdolnień. Organizatorem konkursu jest Samorząd Województwa Dolnośląskiego we współpracy z Dolnośląskim Kuratorem Oświaty. Realizatorem konkursu jest Dolnośląski Ośrodek Doskonalenia Nauczycieli we Wrocławiu, przy współpracy z powiatowymi ośrodkami doradztwa nauczycieli oraz dyrektorami i nauczycielami szkół podstawowych.

Celem konkursów „zDolny Ślązak” jest rozbudzenie zainteresowań i rozwijanie uzdolnień uczniów szkół podstawowych, wdrożenie uczniów do samokształcenia i doskonalenia umiejętności kluczowych i ponadprzedmiotowych, rozpoznanie uzdolnień uczniów, propagowanie idei wspierania uzdolnień oraz promocja nauczycieli i szkół wspierających uzdolnienia.

W roku szkolnym 2021/2022 do dziewięciu konkursów „zDolny Ślązak” na etapie szkolnym przystąpiło 60 649 uczniów, na etapie powiatowym 3 738, a w finałach 665. Wyłoniono 388 laureatów, w tym 1 laureata pięciokrotnego,  2 laureatów czterokrotnych, 9 laureatów trzykrotnych oraz 24 laureatów dwukrotnych oraz 300 jednokrotnych.


Wszystkim Laureatom oraz uczestnikom serdecznie gratulujemy!