rozmiar czcionki: A | A | A

Dolnośląski Program Wspierania Talentów

16.04.2024 10:08

Samorząd Województwa Dolnośląskiego w dniu 21 marca 2024 r. podjął uchwałę nr LXVIII/1472/24 Sejmiku Województwa Dolnośląskiego w sprawie przyznawania jednorazowego stypendium uczniom szkół podstawowych i ponadpodstawowych oraz studentom w ramach Dolnośląskiego Programu Wspierania Talentów.

Głównym celem i zadaniem programu jest przyznanie stypendium utalentowanym i efektywnie działającym uczniom szkół podstawowych i ponadpodstawowych oraz studentom, chcącym pracować nad swoim rozwojem, by umożliwić im start w prestiżowych ogólnopolskich i  międzynarodowych konkursach. Uczniowie oraz studenci od lat uzyskują wybitne osiągnięcia w konkursach, olimpiadach, turniejach na szczeblu ogólnopolskim czy międzynarodowym, z zakresu różnych dziedzin nauki. Koszty związane z udziałem w tych wydarzeniach, niejednokrotnie przewyższają dostępny budżet, uniemożliwiając tym samym udziału w  zawodach.
Mając na uwadze powyższe oraz rozwój talentów dla Dolnym Śląsku, Samorząd Województwa Dolnośląskiego stworzył program, który będzie wspierał utalentowanych Dolnoślązaków, w rozwijaniu ich pasji i zainteresowań.
Na realizację ww. zadania, w budżecie Województwa Dolnośląskiego zostały zabezpieczone środki w wysokości 100 000,00 zł (słownie: sto tysięcy złotych).

Realizatorem programu jest Dolnośląska Biblioteka Pedagogiczna we Wrocławiu.

W związku z powyższym, zwracam się do Państwa z prośbą o rozpropagowanie informacji o realizowanym programie, poprzez umieszczenie na swojej stronie internetowej oraz tablicy ogłoszeń.

Szczegółowe informacje nt. projektu, można znaleźć na stronie:


link do strony