rozmiar czcionki: A | A | A

WAŻNOŚĆ ZEZWOLEŃ - ustawa została uchwalona

Dodano: 20-12-2022

Rządowy projekt ustawy o szczególnych rozwiązaniach służących realizacji ustawy budżetowej na rok 2023 druk 2654

[more]

PRZYPOMNIENIE - obowiązek zgłaszania zmian danych dotyczących zezwoleń

Dodano: 19-12-2022

Szanowni Państwo, przypominamy że zgodnie z art. 22b UOTD przewoźnik drogowy zobowiązany jest zgłaszać na piśmie, organowi który udzieli zezwolenia wszelkie zmiany danych, o których mowa w art. 22 UOTD, nie później niż w terminie 14 dni od dnia ich powstania. Niedopełnienie tego obowiązku może skutkować nałożeniem przez organ kary na przewoźnika, w wysokości 800zł. Dotyczy to wszystkich dokumentów, jakie Państwo składacie do wniosków o wydanie/zmianę zezwolenia na linię...

[more]

TERMINY AKTUALIZACJI ROZKŁADÓW JAZDY W ROKU 2023

Dodano: 19-12-2022

terminy aktualizacji RJA w przypadku NIEplanowania wprowadzenia zmian w RJA oraz w przypadku PLANOWANEGO wprowadzenia zmian

[more]

TERMINY AKTUALIZACJI ROZKŁADÓW JAZDY W ROKU 2022

Dodano: 05-11-2021

terminy aktualizacji RJA w przypadku NIEplanowania wprowadzenia zmian w RJA oraz w przypadku PLANOWANEGO wprowadzenia zmian

[more]

WAŻNOŚĆ ZEZWOLEŃ - prace nad Ustawą

Dodano: 03-11-2021

Rządowy projekt ustawy o szczególnych rozwiązaniach służących realizacji ustawy budżetowej na rok 2022 druk 1630

[more]

UWAGA dodatkowa ulga ustawowa 33% do biletów jednorazowych

Dodano: 11-10-2021

Zgodnie z Ustawą z dnia 21 stycznia 2021 r. o zmianie ustawy o szczególnych rozwiązaniach związanych z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem COVID-19, innych chorób zakaźnych oraz wywołanych nimi sytuacji kryzysowych oraz niektórych innych ustaw1 jest:„Art. 9a. 1. W przypadku ogłoszenia stanu zagrożenia epidemicznego albo stanu epidemii: 1) honorowemu dawcy krwi, który oddał krew lub jej składniki, w tym osocze po chorobie COVID-19, przysługują uprawnienia, o których mowa w art. 9, z...

[more]

POMOC COVID-19 DLA PRZEWOŹNIKÓW/OPERATORÓW AUTOBUSOWYCH

Dodano: 13-09-2021

Pomoc finansowa dla przewoźników/operatorów wykonujących regularne przewozy autobusowe osób za miesiące obowiązywania ograniczeń w przemieszczaniu się środkami publicznego transportu zbiorowego w ramach programu pomocowego SA.62603 – COVID-19 Support to bus operators Podstawa prawna: Art. 15 zzzzl⁵ ustawy z dnia 2 marca 2020 r. o szczególnych rozwiązaniach związanych z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem COVID-19, innych chorób zakaźnych oraz wywołanych nimi sytuacji...

[more]