rozmiar czcionki: A | A | A


Tytuł projektu: TRANS-BORDERS – TEN-T passenger transport connections to border regions

Partner Wiodący: Saksońskie Ministerstwo Gospodarki, Pracy i Transportu (Niemcy)

Partnerzy projektu:


1.      Województwo Dolnośląskie – Urząd Marszałkowski Województwa Dolnośląskiego (Polska);

2.      Biuro Rządu Karyntii, Departament 7 (Austria);

3.      KORID LK sp. z o.o. (Czechy);

4.      ZVON – Celowy Związek Komunikacyjny Górnych Łużyc/Dolnego Śląska (Niemcy);

5.      Miasto Bolesławiec (Polska);

6.      Stowarzyszenie Transportu Karyntia (Austria);

7.      Regionalna Agencja Rozwoju Regionu Koroška (Słowenia);

8.      Centrum Badawcze Słoweńskiej Akademii Nauk i Sztuki (Słowenia).

Okres realizacji projektu: 01.06.2017 – 31.05.2020

Źródło finansowania: Europejski Fundusz Rozwoju Regionalnego

Wartość projektu: 2.344.972,86 EUR

Wartość dofinansowania z Unii Europejskiej (EFRR): 1.935.028 EUR

O projekcie TRANS-BORDERS:

Projekt TRANS-BORDERS - TEN-T Passenger Transport Connections to Border Regions (Transportowe połączenia pasażerskie TEN-T z regionami granicznymi) współfinansowany jest przez Unię Europejską ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Programu INTERREG Central Europe 2014–2020. Całkowity budżet zadania wynosi prawie 2,35 mln euro, a czas trwania projektu to 3 lata. W projekcie bierze udział 9 partnerów z 5 krajów Europy Środkowej: Polski, Niemiec, Czech, Austrii i Słowenii.

Projekt ma poprawić planowanie oraz koordynację regionalnego systemu transportowego w obszarze transgranicznym, w szczególności ma wpłynąć na polepszenie integracji w peryferyjnych obszarach istniejących sieci transportowych, poprawę regionalnych systemów transportu publicznego między krajami, opracowanie nowych i ulepszonych rozwiązań w zakresie transportu publicznego.

Oficjalna strona internetowa projektu: www.interreg-central.eu/trans-borders