rozmiar czcionki: A | A | A

Kontakt

 

Wydział Bezpieczeństwa
ul. Wybrzeże Słowackiego 12-14
50-411 Wrocław

 

Dyrektor Wydziału Bezpieczeństwa

Pełnomocnik ds. Ochrony Informacji Niejawnych, Inspektor Ochrony Danych

Agnieszka Sokołowska, tel. (71) 776-96-68, pok. 416

                                    

Punkt kontaktowy do Inspektora Ochrony Danych (kontakt wyłącznie w sprawach dot. ochrony danych osobowych):
e-mail: inspektor@umwd.pl

 
Dział Bezpieczeństwa Publicznego i Obronności:

Kierownik:

Rafał Cetnarowski, tel. (71) 776-94-55;pok. 416

Pracownicy:  

Agnieszka Bendyk   tel. (71) 770-44-65; pok. 417

Łukasz Czeladka,  tel. (71) 776-93-73; pok. 417

Ewa Bereta, tel. (71) 776 - 91-02; pok. 407

Ewelina Sadłowska, tel. (71) 776-93-73; pok. 417

Paweł Chmielewski, tel. (71) 770-44-65; pok. 417

Szymon Nowiński, tel. (71) 776-91-02; pok. 407

Anna Kulas, tel. (71) 776-94-55;pok. 407

 
Dział Ochrony Danych Osobowych:

Paulina Urbaniak, tel. (71) 776-90-29; pok. 407

Katarzyna Kościelniak, tel. (71) 776-98-67; pok. 407

 
Dział Ochrony Informacji Niejawnych - Pion Ochrony:

Marta Jankowska, tel. (71) 776-90-39; pok. 416