rozmiar czcionki: A | A | A

Zadania i zakres kompetencji Wydziału Edukacji

Szczegółowy zakres zadań Wydziału Edukacji reguluje: Zarządzenie Nr 37/2020 Marszałka Województwa Dolnośląskiego z dnia 30 czerwca 2020 r. w sprawie szczegółowego zakresu zadań Departamentu Spraw Społecznych.

Wydział Edukacji składa się z 3 działów:

1. Dział Rozwoju Szkolnictwa;

2. Dział ds. Wdrażania i Realizacji Projektów;

3. Dział Ekonomiczno-Finansowy.