rozmiar czcionki: A | A | A

Szczegółowy zakres zadań Wydziału Edukacji reguluje Zarządzenie Nr 30/2019 Marszałka Województwa Dolnośląskiego z dnia 26 lutego 2019 r. w sprawie szczegółowego zakresu zadań Departamentu Spraw Społecznych.

Wydział Edukacji składa się z 2 działów:

1. Dział Rozwoju Szkolnictwa,

2. Dział ds. Wdrażania i Realizacji Projektów.