rozmiar czcionki: A | A | A

Zadania i zakres kompetencji Wydziału Edukacji

Szczegółowy zakres zadań Wydziału Edukacji reguluje: Zarządzenie Nr 18/2022 Marszałka Województwa Dolnośląskiego z dnia 25 marca 2022 r. w sprawie szczegółowego zakresu zadań Departamentu Spraw Społecznych i Rynku Pracy.

Wydział Edukacji składa się z 2 działów:


1. Dział Rozwoju Szkolnictwa;

2. Dział Ekonomiczno-Finansowy.