rozmiar czcionki: A | A | A

W latach 2007-2013 Wydział Edukacji i Nauki realizował następujące projekty unijne.

1. Projekty współfinansowane przez Unię Europejską ze środków EFRR w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego dla Województwa Dolnośląskiego na lata 2007-2013:
1.1. Pracownia przyrodnicza w każdej gminie,
1.2. Dolnośląska e-szkoła,
1.3. Modernizacja centrów kształcenia zawodowego na Dolnym śląsku,

2. Projekty współfinansowane przez Unię Europejską ze środków EFS w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki na lata 2007-2013:
2.1. Dolnośląska szkoła liderem projakościowych zmian w polskim systemie edukacji.
2.2. Szkolenie nauczycieli w zakresie rozwijania kompetencji kluczowych uczniów.
2.3. Modernizacja kształcenia zawodowego na Dolnym Śląsku.
2.4. Indywidualizacja nauczania uczniów uczęszczających do szkół podstawowych, dla których organem prowadzącym jest Samorząd Województwa Dolnośląskiego.

3. Projekty współfinansowane przez Unię Europejską w ramach Europejskiej Współpracy Terytorialnej - Europa Centrum:
3.1. Yura.

Obecnie w trakcie realizacji są następujące projekty:
1. Projekty współfinansowane przez Unię Europejską ze środków EFS w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki  na lata 2007-2013
:
1.1. Modernizacja kształcenia zawodowego na Dolnym Śląsku II.
1.2. Dolnośląski Program Stypendialny – Wyrównywanie szans edukacyjnych uczniów uzdolnionych.
1.3 Podniesienie kompetencji nauczycieli z obszarów wiejskich Dolnego Śląska w zakresie innowacyjnych metod nauczania w obszarach ICT i nauk matematyczno -przyrodniczych.

2. Projekty współfinansowane przez Unię Europejską ze środków EFRR w ramach Programu Operacyjnego Współpracy Transgranicznej Republika Czeska – Rzeczpospolita Polska 2007-2013.
2.1. Akcent@com