rozmiar czcionki: A | A | A

Projekt YURA

Projekt pn. YURA realizowany w ramach Europejskiej Współpracy Terytorialnej Interreg IV B Europa Centralna.


Wnioskodawcą – Liderem projektu było Ministerstwo Rozwoju Regionalnego i Transportu Saksonii – Anhalt, które w kwietniu 2010 zawarło umowę z City of Vienna, represented by Departament for EU – Strategy and Economic Development. Województwo Dolnośląskie podpisało umowę partnerską z liderem projektu dn. 2 listopada 2010 r.


W realizację projektu zaangażowanych było 10 partnerów z Unii Europejskiej, t.j.:
   1. Ministerstwo Rozwoju Regionalnego i Transportu Saksonii-Anhalt (Partner Wiodący),
   2. Administracja Okręgowa Burgenlandkreis,
   3. ISW – Instytut Polityki Strukturalnej i Rozwoju Gospodarczego,
   4. Zarząd Regionalny UE Południowo-Wschodniej Styrii,
   5. Innovation Region Styria GmbH,
   6. Kraj Ustecki,
   7. Prowincja Novara,
   8. Stowarzyszenie Studentów i Społeczeństwa Obywatelskiego komitetu Hajjdú-Bihar,
   9. Województwo Dolnośląskie,
  10. Fundacja Edukacji Międzynarodowej.


Wartość całkowita projektu  wyniosła 2 022 900 Euro w tym 1 719 465 Euro (85 %)- środki unijne (EFRR), 303 435  Euro  (15 %) - wkład Lidera i Partnerów. Dla Województwa Dolnośląskiego całkowita wartość projektu wyniosła 708 991 PLN (Środki unijne (EFRR)  602 642 PLN (85 %),Budżet Województwa 106 349 PLN (15 %)


Głównym celem projektu było:

- wsparcie trwałego rozwoju regionów z problemami demograficznymi  i zmianami społecznymi;
- wzmocnienie i poprawę strukturalnego spojrzenia na wspólny rozwój i wdrażanie planu działania wypracowanego w ramach wspólnej polityki regionów;
- polepszenie potencjału rozwoju regionalnego w celu efektywnego reagowania na zmieniające się warunki w zakresie zmian demograficznych  i migracyjnych. Opracowanie i wdrożenie międzynarodowej strategii na rzecz dostosowania infrastruktury społecznej w regionach uczestniczących  w projekcie,


Województwo Dolnośląskie miało za zadanie  wykonanie studium przypadku opisującego Dolnośląski System Wspierania Uzdolnień, który wskazuje partnerom projektu „dobre praktyki” UMWD.

Dokument zawiera:

-charakterystykę wspierania uczniów uzdolnionych na Dolnym Śląsku przed rozpoczęciem realizacji projektu;
- proces wdrożenia projektu, w którym zostały przedstawione przeszkody na jakie natrafiono podczas realizacji projektu i jak zostały one rozwiązane;
- sytuację po rozpoczęciu projektu;
- opis podjętych działań w ramach projektu oraz jego finansowanie;
- zakładane i osiągnięte wyniki projektu;
- opisanie możliwości zrealizowania przedstawionego projektu w innych instytucjach/krajach.
 

Stworzenie dokumentu politycznego, którego celem jest opracowanie wspólnych, zintegrowanych działań dotyczących implementacji  strategii.
Dokument ten został zaprezentowany przedstawicielom regionów partnerskich  zasiadających w Komisjach Rady Unii Europejskiej w lipcu 2011 w Brukseli.


Zrealizowanie akcji pilotażowych pn.: „ Partnerstwo w nauce”, „ Centrum badań” w ramach, których zostały podjęte następujące działania:
- analiza kwalifikacji i umiejętności uczniów w odniesieniu do poszczególnych branż;
- analiza potrzeb firmy w poszczególnych branżach;
- przeprowadzenie zajęć na uczelniach wyższych Dolnego Śląska;
- organizacja praktyk w lokalnych przedsiębiorstwach dla uczniów.
- stworzenie regionalnej i międzyregionalnej strategii, która obejmuje opracowanie wspólnego, zintegrowanego planu działania dla realizacji strategii, w którym połączone zostaną działania dotyczące struktury, gospodarki i polityki zatrudnienia.


Projekt zakończył się 28 lutego 2013 roku.