rozmiar czcionki: A | A | A

Kontakt

Pracownia przyrodnicza w każdej gminie

Nazwa programu operacyjnego:
Regionalny Program Operacyjny dla Województwa Dolnośląskiego na lata 2007 – 2013

Numer i nazwa priorytetu programu operacyjnego:
7. Rozbudowa i modernizacja infrastruktury edukacyjnej na Dolnym Śląsku (Edukacja)

Numer i nazwa działania programu operacyjnego:
7.2 Rozwój infrastruktury placówek edukacyjnych

Całkowita wartość projektu i kwota dofinansowania:
Całkowita wartość: 23.250.035,31 PLN
Kwota dofinansowania: 16.275.024,72 PLN

Okres realizacji projektu:
- rozpoczęcie realizacji projektu: 13.10.2009 r.
- rozpoczęcie rzeczowe realizacji projektu: 29.07.2010 r.
- zakończenie rzeczowe realizacji projektu: 22.12.2010 r.
- zakończenie finansowe realizacji projektu: 31.12.2010 r.
- trwałość projektu musi być zapewniona w okresie 5 lat od dnia zakończenia finansowej realizacji projektu, czyli do 31.12.2015 r.

Założeniem projektu był zakup wyposażenia 118 pracowni przyrodniczych służących realizacji zajęć, z wykorzystaniem eksperymentu uczniowskiego, w ramach bloku przedmiotowego przyroda w klasach IV-VI szkół podstawowych oraz dwóch pracowni specjalistycznych, zlokalizowanych w ośrodkach edukacji ekologicznej.

Projekt „Pracownia przyrodnicza w każdej gminie” realizowany był w partnerstwie ze 118 dolnośląskimi gminami, które zapewniły odpowiednie warunki we wskazanej przez siebie szkole podstawowej, w tym stosowne pomieszczenie dydaktyczne oraz właściwie zmotywowanego i posiadającego pełne kwalifikacje nauczyciela przyrody. Większość pracowni zlokalizowana jest w szkołach położonych na obszarach wiejskich. Dwie pracownie specjalistyczne, nastawione głównie na problematykę ekologiczną, zlokalizowane są w ośrodkach edukacji ekologicznej Dolnośląskiego Zespołu Parków Krajobrazowych.

Projekt zakończony z dniem 31.12.2010 r., ale dopiero teraz przynosi założone w projekcie rezultaty, co przedkłada się na ilość uczniów korzystających z zakupionego sprzętu w ramach projektu. Dostarczony sprzęt w chwili obecnej umożliwia zaprojektowanie i przeprowadzanie większości doświadczeń uczniowskich przewidzianych w programach nauczania przedmiotu przyroda oraz na rozwijanie zainteresowań i umiejętności uczniów związanych z poznawaniem i badaniem środowiska naturalnego oraz jego ochroną. Na wyposażeniu pracowni znajdują sie również odpowiednie multimedia pozwalające na wizualizacje przebiegu i wyników prowadzonych eksperymentów, a także interaktywne systemy informatyczne umożliwiające bieżące i efektywne sprawdzanie wiedzy i umiejętności uczniów.

Projekt współfinansowany przez Unię Europejską ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego dla Województwa Dolnośląskiego na lata 2007-2013.

Przykładowa pracownia przyrodnicza w Szkole Podstawowej w Bolkowie
Uroczyste otwarcie przez Wicemarszałka Województwa Dolnośląskiego Pana Radosława Mołonia pracowni przyrodniczej w szkole w Strzelinie