rozmiar czcionki: A | A | A

Modernizacja centrów kształcenia zawodowego na Dolnym Śląsku

Projekt realizowany był w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Dolnośląskiego 2007-2013, Priorytetu 7 „Rozbudowa i modernizacja infrastruktury edukacyjnej na Dolnym Śląsku”, Działania nr 7.2 „Rozwój infrastruktury placówek edukacyjnych”.

Całkowita wartość projektu to: 67.343.628,61 zł, w tym kwota  dofinansowania z Unii Europejskiej 46.857.501,75 zł.

Czas realizacji: 27.01.2009 r. – 20.12.2013 r.

W 2007 r. powstała koncepcja projektu „Modernizacja centrów kształcenia zawodowego na Dolnym Śląsku”, jednak ostateczny kształt projektu został przygotowany przez Samorząd Województwa Dolnośląskiego w 2009 r. we współpracy z dziewięcioma powiatami, zgodnie z celami i priorytetami Strategii Rozwoju Województwa Dolnośląskiego do 2020 roku.
Głównym celem projektu „Modernizacja centrów kształcenia zawodowego na Dolnym Śląsku” było unowocześnienie sytemu edukacji zawodowej na Dolnym Śląsku poprzez stworzenie branżowych centrów kształcenia w 7 branżach i 9 powiatach oraz doposażenie ich w nowoczesny sprzęt specjalistyczny do prowadzenia zajęć dydaktycznych, odpowiadających potrzebom gospodarki opartej na wiedzy.

Projekt zakładał utworzenie na bazie istniejących placówek edukacyjnych sieci centrów oraz filii w siedmiu branżach:
- mechanicznej,
- samochodowej,
- elektro – energetycznej,
- mechatroniczno – elektronicznej,
- informatycznej,
- budowlanej,
- turystycznej

poprzez doposażenie ich w najnowocześniejszy sprzęt dydaktyczny, w powiatach lub miastach na prawach powiatu:
- Powiecie Bolesławieckim
- Powiecie Głogowskim
- Gminie Jelenia Góra – mieście na prawach powiatu
- Powiecie Kłodzkim
- Gminie Legnica – mieście na prawach powiatu
- Powiecie Oleśnickim
- Powiecie Świdnickim
- Powiecie Wałbrzyskim (od 01.01.2013 r. Gmina Wałbrzych – miasto na prawach powiatu)
- Gminie Wrocław – mieście na prawach powiatu

Najistotniejszą cechą projektu było, że pracownie zostały wyposażone w najnowocześniejszy, najwyższej klasy sprzęt o charakterze przemysłowym (np. nowoczesne obrabiarki numeryczne z pełnym oprogramowaniem do branż mechanicznej i mechatronicznej). Spowodowało to, że pracodawcy mogą zatrudniać w pełni wykształconych absolwentów, przygotowanych do pracy na identycznym jak w przemyśle sprzęcie. Dodatkowo zasięg projektu spowodował, iż uczniowie z całego Dolnego Śląska mogą być kształceni w ramach szkolnictwa zawodowego kompleksowo, na bardzo wysokim, równym poziomie.

20.08.2012 r. w siedzibie Urzędu Marszałkowskiego Województwa Dolnośląskiego uroczyście podpisano umowę z Wykonawcą na dostawę sprzętu w ramach projektu „Modernizacja centrów kształcenia zawodowego na Dolnym Śląsku”.

„Modernizacji centrów kształcenia zawodowego na Dolnym Śląsku”, jako edukacyjnemu projektowi  inwestycyjnemu, zapewniono komplementarność z projektami  „miękkimi”, dzięki którym potencjał zmodernizowanej bazy dydaktyczno-szkoleniowej mógł być optymalnie wykorzystany.  Jednym z takich komplementarnych projektów jest „Modernizacja kształcenia zawodowego na Dolnym Śląsku” (POKL.09.02.00-02-001/09), prowadzony przez wojewódzką samorządową jednostkę organizacyjną: Dolnośląskie Centrum Informacji Zawodowej i Doskonalenia Nauczycieli. Projekt ten miał na celu zwiększenie atrakcyjności i jakości kształcenia zawodowego młodzieży Dolnego Śląska, co miało sprzyjać rozwijaniu zdolności aktywnego uczestnictwa w życiu gospodarczym i zaspokajaniu potrzeb zmieniającego się rynku pracy. Projekt ten (zakończył się 31 maja 2011 roku) jest obecnie kontynuowany; „Modernizacja kształcenia zawodowego na Dolnym Śląsku II” to projekt, który rozpoczął się 3 stycznia 2011 r. i trwał do 30 września 2014 roku, a jego Beneficjentem był Samorząd Województwa Dolnośląskiego (UMWD, Wydział Edukacji i Nauki). Oba projekty wdrażały programy rozwojowe szkół zawodowych. Podczas gdy projekt: „Modernizacja Centrów Kształcenia Zawodowego na Dolnym Śląsku” ma zapewnić szkołom nowoczesne technologie, projekty POKL zapewniają szkolenia dla nauczycieli odpowiednie do pozyskanych przez szkoły nowych technologii.