rozmiar czcionki: A | A | A

Projekty planowane do realizacji
1.    Wsparcie kształcenia zawodowego – poprawa efektów
2.    Profesjonalny START
3.    Dolnośląski Program Pomocy Stypendialnej dla szczególnie uzdolnionych w  zakresie przedmiotów zawodowych uczniów
        dolnośląskich szkół ponadpodstawowych i ponadgimnazjalnych.
4.    Kompetencje 4.0
5.    Kompetencje zawodowe i językowe absolwenta jako szansa na zatrudnienie w rolnictwie na transgranicznym rynku pracy
6.    Lekcja:ENTER
7.    Groß und Klein gemeinsam – Duzi i Mali razem: Transgraniczna współpraca dla wspierania edukacji przedszkolnej w zakresie
        kultury i języka sąsiada