rozmiar czcionki: A | A | A

Procedura wpisu do ewidencji niepublicznych placówek doskonalenia nauczycieli

Procedura wpisu do ewidencji niepublicznych placówek doskonalenia nauczycieli.


W załączeniu:

1. Informacja dotycząca wpisu do ewidencji;

2. Klauzula informacyjna dotycząca wniosku o wpis do ewidencji;

3. Wniosek o wpis;

4. Zał. nr 1 - Wykaz kadry;

5. Zał. nr 2 - Oświadczenie.