rozmiar czcionki: A | A | A

Ogłoszenie o przyznaniu dotacji w trybie art. 19a

Ogłoszenie o przyznaniu dotacji w trybie art. 19a ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie na realizację zadania publicznego pn. Wyjazd drużyny uczniowskiej na Międzynarodowy Finał Światowej Olimpiady Robotów, złożonego przez Fundację „MANUS” we Wrocławiu.


Zgodnie z Uchwałą nr 7606/VI/23 Zarządu Województwa Dolnośląskiego z dnia 24 października 2023 r. w sprawie zlecenia Fundację „MANUS” we Wrocławiu, realizacji zadania publicznego z pominięciem otwartego konkursu ofert w trybie art. 19a ustawy o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie, przyznano dotację w wysokości 8 000 zł na wykonanie zadania publicznego pn. Wyjazd drużyny uczniowskiej na Międzynarodowy Finał Światowej Olimpiady Robotów.


Sprawę prowadzi Wydział Edukacji/ Departament Spraw Społecznych i Ryku Pracy


Ogłoszenie o przyznaniu dotacji (wersja dostępna)

 

Ogłoszenie o możliwości zgłaszania uwag do oferty złożonej w trybie art. 19a ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie na realizację zadania publicznego pn. Wyjazd drużyny uczniowskiej na Międzynarodowy Finał..

W dniu 5 października 2023 r. do Urzędu Marszałkowskiego Województwa Dolnośląskiego wpłynęła oferta złożona przez Fundację „MANUS” we Wrocławiu, na realizację zadania publicznego pn. Wyjazd drużyny uczniowskiej na Międzynarodowy Finał Światowej Olimpiady Robotów.

Zamieszcza się ofertę w Biuletynie Informacji Publicznej, na tablicach informacyjnych Departamentu Spraw Społecznych i Rynku Pracy/Wydziału Edukacji oraz na stronie internetowej www.umwd.pl, w zakładce „Edukacja”.

Zgodnie z art. 19a ust. 4 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie, każdy może zgłaszać uwagi dotyczące złożonej oferty.

Uwagi należy zgłaszać pisemnie w terminie do 13 października 2023 r., w jednej z wybranych form:

1)      w godzinach pracy Urzędu Marszałkowskiego Województwa Dolnośląskiego w Sekretariacie Departamentu Spraw Społecznych i Rynku Pracy,

2)      drogą elektroniczną za pomocą  ePUAP lub na adres mailowy: edyta.janiszewska@dolnyslask.pl,

3)      listownie na adres: Urząd Marszałkowski Województwa Dolnośląskiego Departament Spraw Społecznych i Rynku Pracy, Wydział Edukacji ul. Walońska 3-5, 50-413 Wrocław.

 

W załączeniu:

Oferta;

Ogłoszenie;

Ogłoszenie wersja dostępna

Ogłoszenie o przyznaniu dotacji w trybie art. 19a

Ogłoszenie o przyznaniu dotacji w trybie art. 19a ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie na realizację zadania publicznego: Konferencja pn. „Dziecko w kryzysie- możliwości pomocy wielodyscyplinarnej dzieci i młodzieży”, złożonego przez Stowarzyszenie dla Dzieci i Młodzieży Szansa w Głogowie.

 

Zgodnie z Uchwałą nr 7607/VI/23 Zarządu Województwa Dolnośląskiego z dnia 24 października 2023 r. w sprawie zlecenia Stowarzyszenie dla Dzieci i Młodzieży Szansa w Głogowie, realizacji zadania publicznego z pominięciem otwartego konkursu ofert w trybie art. 19a ustawy o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie, przyznano dotację w wysokości 8 000 zł na wykonanie zadania publicznego: Konferencja pn. „Dziecko w kryzysie- możliwości pomocy wielodyscyplinarnej dzieci i młodzieży”.

 

Sprawę prowadzi Wydział Edukacji/ Departament Spraw Społecznych i Ryku Pracy

 

Ogłoszenie o przyznaniu dotacji (wersja dostępna)

 

Ogłoszenie o możliwości zgłaszania uwag do oferty złożonej w trybie art. 19a ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie na realizację zadania publicznego pn. „Dziecko w kryzysie..."

W dniu 4 października 2023 r. do Urzędu Marszałkowskiego Województwa Dolnośląskiego wpłynęła oferta złożona przez Stowarzyszenie dla Dzieci i Młodzieży Szansa w Głogowie, na realizację zadania publicznego pn. Konferencja pn. „Dziecko w kryzysie- możliwości pomocy wielodyscyplinarnej dzieci i młodzieży”.

Zamieszcza się ofertę w Biuletynie Informacji Publicznej, na tablicach informacyjnych Departamentu Spraw Społecznych i Rynku Pracy/Wydziału Edukacji oraz na stronie internetowej www.umwd.pl, w zakładce „Edukacja”.

Zgodnie z art. 19a ust. 4 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie, każdy może zgłaszać uwagi dotyczące złożonej oferty.

Uwagi należy zgłaszać pisemnie w terminie do 13 października 2023 r., w jednej z wybranych form:

1)      w godzinach pracy Urzędu Marszałkowskiego Województwa Dolnośląskiego w Sekretariacie Departamentu Spraw Społecznych i Rynku Pracy,

2)      drogą elektroniczną za pomocą  ePUAP lub na adres mailowy: edyta.janiszewska@dolnyslask.pl,

3)      listownie na adres: Urząd Marszałkowski Województwa Dolnośląskiego Departament Spraw Społecznych i Rynku Pracy, Wydział Edukacji ul. Walońska 3-5, 50-413 Wrocław.

 

W załączeniu:

Oferta;

Ogłoszenie;

Ogłoszenie wersja dostępna.

Ogłoszenie o przyznaniu dotacji w trybie art. 19a ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie na realizację zadania publicznego pn. „Operetka dla Dzieci”

Zgodnie z Uchwałą nr 7380/VI/23 Zarządu Województwa Dolnośląskiego z dnia  28 sierpnia 2023 r. w sprawie zlecenia Stowarzyszenie Operetka Wrocławska, realizacji zadania publicznego z pominięciem otwartego konkursu ofert w trybie art. 19a ustawy o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie, przyznano dotację w wysokości 10 000 zł na wykonanie zadania publicznego pn. „Operetka dla Dzieci”.

Sprawę prowadzi Wydział Edukacji/ Departament Spraw Społecznych i Ryku Pracy

 

Ogłoszenie o możliwości zgłaszania uwag do oferty złożonej w trybie art. 19a ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie na realizację zadania publicznego pn. „Operetka dla Dzieci”

W dniu 10 sierpnia 2023 r. do Urzędu Marszałkowskiego Województwa Dolnośląskiego wpłynęła oferta złożona przez Stowarzyszenie Operetkę Wrocławską, na realizację zadania publicznego pn. „Operetka dla Dzieci”.

Zamieszcza się ofertę w Biuletynie Informacji Publicznej, na tablicach informacyjnych Departamentu Spraw Społecznych i Rynku Pracy/Wydziału Edukacji oraz na stronie internetowej www.umwd.pl, w zakładce „Edukacja”.

Zgodnie z art. 19a ust. 4 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie, każdy może zgłaszać uwagi dotyczące złożonej oferty.

Uwagi należy zgłaszać pisemnie w terminie do 18 sierpnia 2023 r., w jednej z wybranych form:

1)      w godzinach pracy Urzędu Marszałkowskiego Województwa Dolnośląskiego w Sekretariacie Departamentu Spraw Społecznych i Rynku Pracy,

2)      drogą elektroniczną za pomocą  ePUAP lub na adres mailowy: edyta.janiszewska@dolnyslask.pl,

3)      listownie na adres: Urząd Marszałkowski Województwa Dolnośląskiego Departament Spraw Społecznych i Rynku Pracy, Wydział Edukacji ul. Walońska 3-5, 50-413 Wrocław.

 

W załączeniu:

Oferta;

Ogłoszenie;

Ogłoszenie (wersja dostępna).

Ogłoszenie o przyznaniu dotacji w trybie art. 19a na realizację zadania publicznego pn. „Wrocławska Mapa Akademicka"

Zgodnie z Uchwałą nr 6908/VI/23 Zarządu Województwa Dolnośląskiego z dnia 15 maja 2023 r. w sprawie zlecenia Stowarzyszeniu Studentów Marketingu i Zarządzania w Łodzi realizacji zadania publicznego z pominięciem otwartego konkursu ofert w trybie art. 19a ustawy o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie, przyznano dotację w wysokości 9 500 zł na wykonanie zadania publicznego pn. „Wrocławska Mapa Akademicka”


Sprawę prowadzi Wydział Edukacji/ Departament Spraw Społecznych i Ryku Pracy


Ogłoszenie

Ogłoszenie o przyznaniu dotacji w trybie art. 19a na realizację zadania publicznego pn. „Konkurs na najlepszego Ucznia w zawodzie cukiernik i piekarz”

Zgodnie z Uchwałą nr 6753/VI/23 Zarządu Województwa Dolnośląskiego z dnia 11 kwietnia 2023 r. w sprawie zlecenia Dolnośląskiej Izbie Rzemieślniczej we Wrocławiu, realizacji zadania publicznego z pominięciem otwartego konkursu ofert w trybie art. 19a ustawy o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie, przyznano dotację w wysokości 10 000 zł na wykonanie zadania publicznego pn. „Konkurs na najlepszego Ucznia w zawodzie cukiernik i piekarz”


Sprawę prowadzi Wydział Edukacji/ Departament Spraw Społecznych i Ryku Pracy

Ogłoszenie

Ogłoszenie o możliwości zgłaszania uwag do oferty złożonej w trybie art. 19a ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie

Ogłoszenie o możliwości zgłaszania uwag do oferty złożonej w trybie art. 19a ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie na realizację zadania publicznego pn. „Konkurs na najlepszego Ucznia w zawodzie cukiernik i piekarz”

W dniu 28 marca 2023 r. do Urzędu Marszałkowskiego Województwa Dolnośląskiego wpłynęła oferta złożona przez Dolnośląską Izbę Rzemieślniczą we Wrocławiu, na realizację zadania publicznego pn. „Konkurs na najlepszego Ucznia w zawodzie cukiernik i piekarz”.

Zamieszcza się ofertę w Biuletynie Informacji Publicznej, na tablicach informacyjnych Departamentu Spraw Społecznych i Rynku Pracy/Wydziału Edukacji oraz na stronie internetowej www.umwd.pl, w zakładce „Edukacja”.

Zgodnie z art. 19a ust. 4 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie, każdy może zgłaszać uwagi dotyczące złożonej oferty.

Uwagi należy zgłaszać pisemnie w terminie do 5 kwietnia 2023 r., w jednej z wybranych form:


1)  w godzinach pracy Urzędu Marszałkowskiego Województwa Dolnośląskiego w Sekretariacie Departamentu Spraw Społecznych i Rynku Pracy,

2) drogą elektroniczną za pomocą  ePUAP lub na adres mailowy: edyta.janiszewska@dolnyslask.pl,

3) listownie na adres: Urząd Marszałkowski Województwa Dolnośląskiego Departament Spraw Społecznych i Rynku Pracy, Wydział Edukacji ul. Walońska 3-5, 50-413 Wrocław.

 

W załączeniu:

Oferta,

Ogłoszenie (wersja dostępna).

Ogłoszenie o przyznaniu dotacji w trybie art. 19a na realizację zadania publicznego pn. „Wyjazd grupy studentów biotechnologii farmaceutycznej na Politechnice Wrocławskiej do firmy EUROIMMUN w Lubece”

Zgodnie z Uchwałą Nr 6534/VI/23 Zarządu Województwa Dolnośląskiego z dnia 20 lutego 2023 r. w sprawie zlecenia Fundacji Manus we Wrocławiu, realizacji zadania publicznego z pominięciem otwartego konkursu ofert w trybie art. 19a ustawy o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie, przyznano dotację w wysokości 10 000 zł na wykonanie zadania publicznego pn.  „Wyjazd grupy  studentów  biotechnologii farmaceutycznej na Politechnice Wrocławskiej do firmy EUROIMMUN w Lubece”.

Sprawę prowadzi Wydział Edukacji/ Departament Spraw Społecznych i Ryku Pracy

Ogłoszenie


Ogłoszenie o możliwości zgłaszania uwag do oferty złożonej w trybie art. 19a ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie

W dniu 6 lutego 2023 r. do Urzędu Marszałkowskiego Województwa Dolnośląskiego wpłynęła oferta złożona przez Fundację „MANUS” z siedzibą we Wrocławiu, na realizację zadania publicznego pn. „Wyjazd grupy  studentów biotechnologii farmaceutycznej na Politechnice Wrocławskiej do firmy EUROIMMUN w Lubece”.


Zamieszcza się ofertę w Biuletynie Informacji Publicznej, na tablicach informacyjnych Departamentu Spraw Społecznych i Rynku Pracy/Wydziału Edukacji oraz na stronie internetowej www.umwd.pl, w zakładce „Edukacja”.


Zgodnie z art. 19a ust. 4 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie, każdy może zgłaszać uwagi dotyczące złożonej oferty.


Uwagi należy zgłaszać pisemnie w terminie do 15 lutego 2023 r., w jednej z wybranych form:

1)      w godzinach pracy Urzędu Marszałkowskiego Województwa Dolnośląskiego w Sekretariacie Departamentu Spraw Społecznych i Rynku Pracy,

2)      drogą elektroniczną za pomocą  ePUAP lub na adres mailowy: edyta.janiszewska@dolnyslask.pl,

3)      listownie na adres: Urząd Marszałkowski Województwa Dolnośląskiego Departament Spraw Społecznych i Rynku Pracy, Wydział Edukacji ul. Walońska 3-5, 50-413 Wrocław.

 

W załączeniu:

Oferta;

Ogłoszenie (wersja dostępna).