rozmiar czcionki: A | A | A

Informacja o środkach finansowych na dotacje w trybie art. 19a ustawy o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie w roku 2022

Uprzejmie informujemy, że zgodnie z Uchwałą Nr 5940/VI/22 Zarządu Województwa Dolnośląskiego z dnia 4 października 2022 roku, na dotacje w trybie art. 19a w Wydziale Edukacji, znajdują się środki w wysokości 10 000 zł.

Ogłoszenie o możliwości zgłaszania uwag do oferty złożonej w trybie art. 19a ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie

W dniu 6 października 2022 r. do Urzędu Marszałkowskiego Województwa Dolnośląskiego wpłynęła oferta złożona przez Stowarzyszenie EkoPozytywni we Wrocławiu, na realizację zadania publicznego pn. „Organizacja zajęć dodatkowych dla dzieci w przedziale wiekowym 5-11 będących w edukacji domowej lub planujących ten tryb kształcenia”.


Zamieszcza się ofertę w Biuletynie Informacji Publicznej, na tablicach informacyjnych Departamentu Spraw Społecznych i Rynku Pracy/Wydziału Edukacji oraz na stronie internetowej www.umwd.pl, w zakładce „Edukacja”.


Zgodnie z art. 19a ust. 4 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie, każdy możne zgłaszać uwagi dotyczące złożonej oferty.


Uwagi należy zgłaszać pisemnie w godzinach pracy Urzędu Marszałkowskiego Województwa Dolnośląskiego w Sekretariacie Departamentu Spraw Społecznych i Rynku Pracy, drogą elektroniczną za pomocą  ePUAP lub na adres mailowy: edyta.janiszewska@dolnyslask.pl oraz listownie na adres Urzędu Marszałkowskiego Województwa Dolnośląskiego, Departament Spraw Społecznych i Rynku Pracy, Wydział Edukacji, ul. Walońska 3-5, 50-413 Wrocław, do dnia 17 października 2022 r. (siedem dni od publikacji tego ogłoszenia włącznie/liczy się data wpływu do urzędu).

 

W załączeniu:

Oferta

Ogłoszenie - wersja dostępna

Ogłoszenie o przyznaniu dotacji w trybie art. 19a ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie na realizację zadania publicznego pn. „Organizacja zajęć dodatkowych dla dzieci w przedziale wiekowym 5-11 ......"

Zgodnie z Uchwałą Nr 6048/VI/22 Zarządu Województwa Dolnośląskiego z dnia 25 października 2022 r. w sprawie zlecenia Stowarzyszeniu EkoPozytywni we Wrocławiu realizacji zadania publicznego z pominięciem otwartego konkursu ofert w trybie art. 19a ustawy o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie, przyznano dotację w wysokości 10 000 zł na wykonanie zadania publicznego pn. „Organizacja zajęć dodatkowych dla dzieci w przedziale wiekowym 5-11 będących w edukacji domowej lub planujących ten tryb kształcenia”.

 

Sprawę prowadzi Wydział Edukacji/ Departament Spraw Społecznych i Ryku Pracy


Ogłoszenie

 

 

Informacja o środkach finansowych na dotacje w trybie art. 19a ustawy o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie w roku 2022

Uprzejmie informujemy, że zgodnie z Uchwałą Nr 5763/VI/22 Zarządu Województwa Dolnośląskiego z dnia 10 sierpnia 2022 roku, na dotacje w trybie art. 19a w Wydziale Edukacji, znajdują się środki w wysokości 5 000 zł.

Ogłoszenie o możliwości zgłaszania uwag do oferty złożonej w trybie art. 19a ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie

 

W dniu 11 sierpnia 2022 r. do Urzędu Marszałkowskiego Województwa Dolnośląskiego wpłynęła oferta złożona przez Dolnośląską Izbę Rzemieślniczą we Wrocławiu, na realizację zadania publicznego pn. „XX wojewódzki konkurs BHP dla uczniów zakładów rzemieślniczych”.


Zamieszcza się ofertę w Biuletynie Informacji Publicznej, na tablicach informacyjnych Departamentu Spraw Społecznych i Rynku Pracy/Wydziału Edukacji oraz na stronie internetowej www.umwd.pl, w zakładce „Edukacja”.


Zgodnie z art. 19a ust. 4 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie, każdy możne zgłaszać uwagi dotyczące złożonej oferty.


Uwagi należy zgłaszać pisemnie w godzinach pracy Urzędu Marszałkowskiego Województwa Dolnośląskiego w Sekretariacie Departamentu Spraw Społecznych i Rynku Pracy, drogą elektroniczną za pomocą  ePUAP lub na adres mailowy: edyta.janiszewska@dolnyslask.pl oraz listownie na adres Urzędu Marszałkowskiego Województwa Dolnośląskiego, Departament Spraw Społecznych i Rynku Pracy, Wydział Edukacji, ul. Walońska 3-5, 50-413 Wrocław, do dnia 19 sierpnia 2022 r. (siedem dni od publikacji tego ogłoszenia włącznie/liczy się data wpływu do urzędu).

 

W załączeniu:

Oferta

Ogłoszenie o przyznaniu dotacji w trybie art. 19a ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie na realizację zadania publicznego pn. „XX Wojewódzki konkurs BHP dla uczniów zakładów rzemieślniczych"

Zgodnie z Uchwałą Nr 5859/VI/22 Zarządu Województwa Dolnośląskiego z dnia 5 września 2022 r. w sprawie zlecenia Dolnośląskiej Izbie Rzemieślniczej we Wrocławiu realizacji zadania publicznego z pominięciem otwartego konkursu ofert w trybie art. 19a ustawy o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie, przyznano dotację w wysokości 5 000 zł na wykonanie zadania publicznego pn.  „XX  Wojewódzki konkurs BHP dla uczniów zakładów rzemieślniczych”.

Sprawę prowadzi Wydział Edukacji/ Departament Spraw Społecznych i Ryku Pracy

Ogłoszenie (wersja dostępna)

Informacja o środkach finansowych na dotacje w trybie art. 19a ustawy o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie w roku 2022

Uprzejmie informujemy, że zgodnie z Uchwałą Nr 5080/VI/22 na dzień 28 marca 2022 roku, na dotacje w trybie art. 19a w Wydziale Edukacji, znajdują się środki w wysokości 9 800 zł.

Ogłoszenie o możliwości zgłaszania uwag do oferty złożonej w trybie art. 19a ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie na realizację zadania publicznego pn. „Wrocławska Mapa Akademicka 2022”

W dniu 4 kwietnia 2022 r. do Urzędu Marszałkowskiego Województwa Dolnośląskiego wpłynęła oferta złożona przez Stowarzyszenie Studentów Marketingu i Zarządzania w Łodzi, na realizację zadania publicznego pn. „Wrocławska Mapa Akademicka 2022”.

Zamieszcza się ofertę w Biuletynie Informacji Publicznej, na tablicach informacyjnych Departamentu Spraw Społecznych i Rynku Pracy/Wydziału Edukacji oraz na stronie internetowej www.umwd.pl, w zakładce „Edukacja”.

Zgodnie z art. 19a ust. 4 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie, każdy możne zgłaszać uwagi dotyczące złożonej oferty.

Uwagi należy zgłaszać pisemnie w godzinach pracy Urzędu Marszałkowskiego Województwa Dolnośląskiego w Sekretariacie Departamentu Spraw Społecznych i Rynku Pracy, drogą elektroniczną za pomocą  ePUAP lub na adres mailowy: edyta.janiszewska@dolnyslask.pl oraz listownie na adres Urzędu Marszałkowskiego Województwa Dolnośląskiego Departament Spraw Społecznych i Rynku Pracy, Wydział Edukacji, ul. Walońska 3-5, 50-413 Wrocław, do dnia 13 kwietnia 2022 r. (siedem dni od publikacji tego ogłoszenia włącznie/liczy się data wpływu do urzędu).

W załączeniu:

Oferta

Ogłoszenie o możliwości zgłaszania uwag do oferty złożonej w trybie art. 19a ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie

Ogłoszenie o możliwości zgłaszania uwag do oferty złożonej w trybie art. 19a ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie na realizację zadania publicznego pn. „Intensywny kurs języka polskiego dla obywateli Ukrainy przebywających na terenie Jeleniej Góry”


W dniu 5 kwietnia 2022 r. do Urzędu Marszałkowskiego Województwa Dolnośląskiego wpłynęła oferta złożona przez Fundację Karkonoskie Centrum Rozwoju, na realizację zadania publicznego pn. „Intensywny kurs języka polskiego dla obywateli Ukrainy przebywających na terenie Jeleniej Góry”.


Zamieszcza się ofertę w Biuletynie Informacji Publicznej, na tablicach informacyjnych Departamentu Spraw Społecznych i Rynku Pracy/Wydziału Edukacji oraz na stronie internetowej www.umwd.pl, w zakładce „Edukacja”.

Zgodnie z art. 19a ust. 4 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie, każdy możne zgłaszać uwagi dotyczące złożonej oferty.

Uwagi należy zgłaszać pisemnie w godzinach pracy Urzędu Marszałkowskiego Województwa Dolnośląskiego w Sekretariacie Departamentu Spraw Społecznych i Rynku Pracy, drogą elektroniczną za pomocą  ePUAP lub na adres mailowy: edyta.janiszewska@dolnyslask.pl oraz listownie na adres Urzędu Marszałkowskiego Województwa Dolnośląskiego Departament Spraw Społecznych i Rynku Pracy, Wydział Edukacji, ul. Walońska 3-5, 50-413 Wrocław, do dnia 19 kwietnia 2022 r. (siedem dni od publikacji tego ogłoszenia włącznie/liczy się data wpływu do urzędu).


W załączeniu:

Oferta

Ogłoszenie o przyznaniu dotacji w trybie art. 19a ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie na realizację zadania publicznego pn. „Wrocławska Mapa Akademicka 2022”

Zgodnie z Uchwałą Nr 5209/VI/22 Zarządu Województwa Dolnośląskiego z dnia 20 kwietnia 2022 r. w sprawie zlecenia Stowarzyszeniu Studentów Marketingu i Zarządzania w Łodzi realizacji zadania publicznego z pominięciem otwartego konkursu ofert w trybie art. 19a ustawy o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie, przyznano dotację w wysokości 9 800 zł na wykonanie zadania publicznego pn. „Wrocławska Mapa Akademicka 2022”.

Sprawę prowadzi Wydział Edukacji/ Departament Spraw Społecznych i Ryku Pracy

Ogłoszenie (plik pdf)