rozmiar czcionki: A | A | A

Informacja o środkach finansowych na dotacje w trybie art. 19a ustawy o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie w roku 2021

Uprzejmie informujemy, że zgodnie z Uchwałą Nr 3335/VI/21 na dzień 3 lutego 2021 roku, na dotacje w trybie art. 19a w Wydziale Edukacji, znajdują się środki w wysokości 10 000 zł.

Ogłoszenie o możliwości zgłaszania uwag do oferty złożonej w trybie art. 19a ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie na realizację zadania publicznego pn. Projekt edukacyjny „Fakty i mity na temat żłobków”.

W dniu 4 lutego 2021 r. do Urzędu Marszałkowskiego Województwa Dolnośląskiego wpłynęła oferta złożona przez Instytut Solidaryzmu we Wrocławiu, na realizację zadania publicznego pn. Projekt edukacyjny „Fakty i mity na temat żłobków”.

Zamieszcza się ofertę w Biuletynie Informacji Publicznej, na tablicach informacyjnych Wydziału Edukacji Urzędu Marszałkowskiego Województwa Dolnośląskiego oraz na stronie internetowej www.umwd.pl, w zakładce „Edukacja”.

Zgodnie z art. 19a ust. 4 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie, każdy możne zgłaszać uwagi dotyczące złożonej oferty.

Uwagi należy zgłaszać pisemnie w godzinach pracy Urzędu Marszałkowskiego Województwa Dolnośląskiego w Sekretariacie Departamentu Spraw Społecznych, drogą elektroniczną za pomocą  ePUAP lub na adres mailowy: edyta.janiszewska@dolnyslask.pl oraz listownie na adres Urzędu Marszałkowskiego Województwa Dolnośląskiego Departament Spraw Społecznych, Wydział Edukacji, ul. Walońska 3-5, 50-413 Wrocław do dnia 12 lutego 2021 r. (siedem dni od publikacji tego ogłoszenia włącznie/liczy się data wpływu do urzędu).

W załączeniu:

Oferta

Ogłoszenie o przyznaniu dotacji w trybie art. 19a ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie na realizację zadania publicznego pn. Projekt edukacyjny „Fakty i mity na temat żłobków”.

Zgodnie z Uchwałą Nr 3406/VI/21 Zarządu Województwa Dolnośląskiego z dnia 22 lutego 2021 r. w sprawie zlecenia Instytutowi Solidaryzmu we Wrocławiu realizacji zadania publicznego z pominięciem otwartego konkursu ofert w trybie art. 19a ustawy o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie, przyznano dotację w wysokości 10 000 zł na wykonanie zdania publicznego pn. Projekt edukacyjny „Fakty i mity na temat żłobków”.

Sprawę prowadzi Wydział Edukacji/ Departament Spraw Społecznych