rozmiar czcionki: A | A | A

Informacja o środkach finansowych na dotacje w trybie art. 19a ustawy o działalności pożytku...

Dodano: 21-12-2020

Uprzejmie informujemy, że aktualna wysokość środków finansowych przeznaczonych na dotacje udzielane w trybie art. 19a (pozakonkursowym), na dzień 15 grudnia 2020 r. wynosi 0,00 zł.

[więcej]

Ogłoszenie o rozpatrzeniu oferty złożonej w trybie art. 19a ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o...

Dodano: 21-12-2020

Ogłoszenie o rozpatrzeniu oferty złożonej w trybie art. 19a ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie na realizację zadania publicznego pn. Projekt edukacyjny „Fakty i mity na temat żłobków”

[więcej]

Ogłoszenie o rozpatrzeniu oferty złożonej w trybie art. 19a ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o...

Dodano: 17-12-2020

Ogłoszenie o rozpatrzeniu oferty złożonej w trybie art. 19a ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie na realizację zadania publicznego pn. „Edukacyjnie w Sudetach”

[więcej]

Ogłoszenie o możliwości zgłaszania uwag do oferty złożonej w trybie art. 19a ustawy z dnia 24...

Dodano: 24-11-2020

W dniu 23 listopada 2020 r. do Urzędu Marszałkowskiego Województwa Dolnośląskiego wpłynęła oferta złożona przez Fundację na Szlaku we Wrocławiu, na realizację zadania publicznego pn. „Edukacyjnie w Sudetach”.

[więcej]

Ogłoszenie o możliwości zgłaszania uwag do oferty złożonej w trybie art. 19a ustawy z dnia 24...

Dodano: 20-11-2020

W dniu 20 listopada 2020 r. do Urzędu Marszałkowskiego Województwa Dolnośląskiego wpłynęła oferta złożona przez Instytut Solidaryzmu we Wrocławiu, na realizację zadania publicznego pn. Projekt edukacyjny „Fakty i mity na temat żłobków”.

[więcej]

Ogłoszenie o możliwości zgłaszania uwag do oferty złożonej w trybie art. 19a ustawy z dnia 24...

Dodano: 09-11-2020

W dniu 6 listopada 2020 r. do Urzędu Marszałkowskiego Województwa Dolnośląskiego wpłynęła oferta złożona przez Instytut Solidaryzmu we Wrocławiu, na realizację zadania publicznego pn. Projekt edukacyjny „Fakty i mity na temat żłobków”.

[więcej]

Informacja o środkach finansowych na dotacje w trybie art. 19a ustawy o działalności pożytku...

Dodano: 06-11-2020

Uprzejmie informujemy, że zgodnie z Uchwałą Nr 2928/VI/20 na dzień 5 listopada 2020 roku, na dotacje w trybie art. 19a w Wydziale Edukacji, znajdują się środki w wysokości 10 000 zł.

[więcej]