rozmiar czcionki: A | A | A

Dotacja na remont Zamku Piastowskiego w Legnicy

10.12.2009 14:48 14:48

6 mln 972 tys. zł. unijnej dotacji przeznaczonych zostanie na modernizację Zamku Piastowskiego w Legnicy. Fundusze pochodzą z Regionalnego Programu Operacyjnego dla Województwa Dolnośląskiego na lata 2007- 2013. Prace remontowe rozpoczną się na początku przyszłego roku i potrwają do końca 2011 r.

Zamek Piastowski w Legnicy jest jednym z najstarszych polskich zamków. Wniosek o jego modernizację jest projektem własnym Województwa Dolnośląskiego. Za realizację przedsięwzięcia odpowiada wojewódzka samorządowa jednostka organizacyjna - Nauczycielskie Kolegium Języków Obcych w Legnicy.

Dolny Śląsk jest regionem zamków i pałaców. I o te nasze perły należy dbać i w nie inwestować. Tak, by były jeszcze piękniejsze i jeszcze bardziej atrakcyjne. Mając tego świadomość, wystąpiliśmy z projektem modernizacji Zamku Piastowskiego. Wierzę, że ta inwestycja przyciągnie do legnickiego obiektu większą ilość turystów oraz poprawi wizerunek miasta”- komentuje Marszałek Marek Łapiński.

Całkowita wartość zaplanowanych do wykonania prac wynosi 9 mln 960 tys. zł. Modernizacja obejmie budynki mieszczące się w skrzydłach obiektu (A, B, C, D i E).

Planowane prace modernizacyjne przewidują:
- roboty elewacyjne (wymiana stolarki okiennej, renowacja stolarki drzwiowej, roboty ślusarko-kowalskie, renowacja elewacji na obiekcie oraz wykonanie prac izolacyjnych obiektu);
- roboty dachowe (wymiana pokrycia dachowego wraz z wymianą istniejących obróbek dachowych oraz montaż instalacji odgromowej);
- roboty na dziedzińcu głównym i gospodarczym (rozbiórka parterowej przybudówki przy budynku E, wymiana nawierzchni i elementów małej architektury na dziedzińcu);
- prace konserwatorskie przy portalach, cokołach, parapetach, naddasz nicach, opaskach okiennych wykonanych z kamienia.