rozmiar czcionki: A | A | A

65-lecie Dolnośląskiego Specjalnego Ośrodka Szkolno-Wychowawczy nr 12 dla Niesłyszących i...

Dodano: 07-10-2013

4 października 2013 r. Dolnośląski Specjalny Ośrodek Szkolno-Wychowawczy nr 12 dla Niesłyszących i Słabosłyszących im. Marii Grzegorzewskiej we Wrocławiu obchodził jubileusz 65-lecia działalności. W uroczystościach wziął udział wicemarszałek Radosław Mołoń oraz zaproszeni goście m.in. dyrektorzy placówek dla niesłyszących z całego kraju. Obok Wicemarszałka Pana Radoslawa Mołonia Urząd Marszłakowski Województwa Dolnośląskiego reprezentowali - Zastępca Dyrektora Departamentu Spraw Społczenych Pan...

[więcej]

Brandenbursko-polski projekt kształcenia na terenie Winzerberg. Pod patronatem Ambasadora Polski...

Dodano: 30-09-2013

W ramach brandenbursko-polskiego projektu kształcenia zawodowego w dniach15-28 września br. zostały zorganizowane przez Urząd Marszałkowski Województwa Dolnośląskiego dwutygodniowe praktyki w winnicach Winzerberg dla 18 uczniów z Zespołu Szkół Budowlano-Elektrycznych w Świdnicy.

[więcej]

Program Doskonalenia Nauczycieli Języka Niemieckiego w zakresie posługiwania się językiem...

Dodano: 30-09-2013

Rozpoczęła się I edycja warsztatów skierowanych do nauczycieli języka niemieckiego, uczących w szkołach ponadgimnazjalnych Dolnego Śląska języka niemieckiego, jako obowiązkowego przedmiotu pn. „Język obcy zawodowy”.

[więcej]

Nowy nabór wniosków o przyznanie wsparcia stypendialnego w ramach „Dolnośląskiego Programu...

Dodano: 25-09-2013

W związku z realizacją przez Wydział Edukacji i Nauki Urzędu Marszałkowskiego Województwa Dolnośląskiego projektu systemowego pn. „Dolnośląski Program Stypendialny – Wyrównywanie szans edukacyjnych uczniów uzdolnionych” w ramach Poddziałania 9.1.3 Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki, zapraszamy do zapoznania się z nowym regulaminem na rok szkolny 2013/2014 (zakładka Dolnośląski Program Stypendialny – Wyrównywanie szans edukacyjnych uczniów uzdolnionych). Wnioski o przyznanie wsparcia...

[więcej]

Finał etapu międzyregionalnego konkursu gastronomicznego "Dolnośląsko - Dolnosaksoński Turniej...

Dodano: 24-09-2013

W dniu 20 września 2013 r. w Zespole Szkół Ponadgimnazjalnych w Karpaczu odbyła się gala, podczas której zostali ogłoszeni laureaci Turnieju Gastronomicznego. W gali udział wzięli Wiceprzewodnicząca Sejmiku Województwa Dolnośląskiego Pani Grażyna Malczuk, Zastępca Dyrektora Departamentu Spraw Społecznych Urzędu Marszałkowskiego Województwa Dolnośląskiego Pan Dominik Kłosowski oraz Zastępca Dyrektora Wydziału Edukacji i Nauki UMWD Pani Małgorzata Medyk.

[więcej]

Uroczyste otwracie wież św. Piotra i św. Jadwigi Zamku Piastowskiego w Legnicy.

Dodano: 23-09-2013

Wicemarszałek Województwa Dolnośląskiego Pan Radosław Mołoń w dniu 20 września 2013 r. brał udział w uroczystym otwarciu wieży św. Piotra i wieży św. Jadwigi Zamku Piastowskiego w Legnicy.

[więcej]

Spotkanie Wicemarszałka Radosława Mołonia z Beneficjentami prestiżowego stypendium im. Lane’a...

Dodano: 20-09-2013

Wicemarszałek Województwa Dolnośląskiego Pan Radosław Mołoń wraz z Dyrektorem Departamentu Spraw Społecznych Urzędu Marszałkowskiego Województwa Dolnośląskiego Panem Józefem Dymalskim spotkali się dzisiaj z Beneficjentami prestiżowego stypendium im. Lane’a Kirklanda, pochodzącymi z Ukrainy, Białorusi, Rosji, Armenii, Azerbejdżanu oraz Kazachstanu.

[więcej]