rozmiar czcionki: A | A | A

Konkurs pn. "Cyfrowy portret noblisty - życie i twórczość Władysława Stanisława Reymonta".

Dodano: 28-09-2015

W imieniu Pana dr Tadeusza Samborskiego, Członka Zarządu Województwa Dolnośląskiego, mam zaszczyt zaprosić uczniów szkół ponadgimnazjalnych do wzięcia udziału w konkursie pn. "Cyfrowy portret noblisty - życie i twórczość Władysława Stanisława Reymonta".

[więcej]

Regionalny Konkurs na wykonanie makiety miasta Łodzi

Dodano: 28-09-2015

W imieniu Pana dr Tadeusza Samborskiego – Członka Zarządu Województwa Dolnośląskiego - mamy zaszczyt zaprosić uczniów szkół ponadgimnazjalnych z Dolnego Śląska do  wzięcia udziału w REGIONALNYM KONKURSIE NA WYKONANIE MAKIETY MIASTA ŁODZI . Celem konkursu, zainspirowanego treścią ,,Ziemi Obiecanej” Wł. St. Reymonta, jest  między innymi przybliżenie sylwetki i twórczości wybitnego pisarza oraz zachęcenie do poznania codziennego życia mieszkańców wielokulturowego miasta lat 80 - tych...

[więcej]

Roztrzygnięcie otwartego konkursu ofert na realizację zadań publicznych w zakresie dofinansowania...

Dodano: 25-09-2015

W dniu 17 września 2015 r. Sejmik Województwa Dolnośląskiego podjął Uchwałę nr XIII/312/15 w sprawie udzielenia z budżetu Województwa Dolnośląskiego pomocy finansowej w formie dotacji celowej jednostkom samorządu terytorialnego województwa dolnośląskiego na dofinansowanie realizacji zadania publicznego w zakresie dofinansowania programu zajęć tanecznych dla dzieci i młodzieży pn. "Dolnośląskie Stokrotki"

[więcej]

Roztrzygnięcie otwartego konkursu ofert na realizację zadań publicznych w zakresie dofinansowania...

Dodano: 25-09-2015

W dniu 17 września 2015 r. Sejmik Województwa Dolnośląskiego podjął Uchwałę nr XIII/312/15 w sprawie udzielenia z budżetu Województwa Dolnośląskiego pomocy finansowej w formie dotacji celowej jednostkom samorządu terytorialnego województwa dolnośląskiego na dofinansowanie realizacji zadania publicznego w zakresie dofinansowania programu zajęć tanecznych dla dzieci i młodzieży pn. "Dolnośląskie Stokrotki"

[więcej]

Informacja o środkach finansowych przeznaczonych na dotacje w trybie art. 19a ustawy o działalności...

Dodano: 21-09-2015

Uprzejmie informujemy, że  w Wydziale Edukacji i Nauki w dziale 801 - Oświata i wychowanie, dostępne są środki w wysokości     5 000 zł, na zadania realizowane w trybie art. 19a ustawy o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie.

[więcej]

1 września 2015 r. – nadanie imienia Technikum w Zespole Szkół Agrotechnicznych wraz z rozpoczęciem...

Dodano: 04-09-2015

Z inicjatywy Pana dr Tadeusza Samborskiego – Członka Zarządu Województwa Dolnośląskiego w dniu 1 września 2015 r. odbyła się uroczystość nadania imienia Władysława Stanisława Reymonta Technikum, wchodzącemu w skład Zespołu Szkół Agrotechnicznych w Bożkowie – jednostki Samorządu Województwa Dolnośląskiego.

[więcej]

Spotkanie z przedstawicielami Obszarów Strategicznej Interwencji

Dodano: 03-09-2015

Prezentacja ze spotkania z przedstawicielami Obszarów Strategicznej Interwencji

[więcej]