rozmiar czcionki: A | A | A

Ogłoszenie o przyznaniu dotacji w trybie art. 19a ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności...

Dodano: 21-04-2022

Ogłoszenie o przyznaniu dotacji w trybie art. 19a ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie na realizację zadania publicznego pn. „Wrocławska Mapa Akademicka 2022”

[więcej]

Rozstrzygnięcie otwartego konkursu ofert na realizację zadania publicznego dotyczącego wsparcia...

Dodano: 19-04-2022

Zarząd Województwa Dolnośląskiego rozstrzygnął otwarty konkurs ofert na realizację zadania publicznego dotyczącego wsparcia psychologicznego i poradnictwa dla dzieci i młodzieży w ramach Punktu Pomocy Dzieciom i Młodzieży w 2022 r.

[więcej]

Ogłoszenie o możliwości zgłaszania uwag do oferty złożonej w trybie art. 19a ustawy z dnia 24...

Dodano: 12-04-2022

Ogłoszenie o możliwości zgłaszania uwag do oferty złożonej w trybie art. 19a ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie na realizację zadania publicznego pn. „Intensywny kurs języka polskiego dla obywateli Ukrainy przebywających na terenie Jeleniej Góry”

[więcej]

Ogłoszenie o możliwości zgłaszania uwag do oferty złożonej w trybie art. 19a ustawy z dnia 24...

Dodano: 06-04-2022

W dniu 4 kwietnia 2022 r. do Urzędu Marszałkowskiego Województwa Dolnośląskiego wpłynęła oferta złożona przez Stowarzyszenie Studentów Marketingu i Zarządzania w Łodzi, na realizację zadania publicznego pn. „Wrocławska Mapa Akademicka 2022”.Zamieszcza się ofertę w Biuletynie Informacji Publicznej, na tablicach informacyjnych Departamentu Spraw Społecznych i Rynku Pracy/Wydziału Edukacji oraz na stronie internetowej www.umwd.pl, w zakładce „Edukacja”.Zgodnie z art. 19a ust. 4 ustawy z dnia 24...

[więcej]

Informacja o środkach finansowych na dotacje w trybie art. 19a ustawy o działalności pożytku...

Dodano: 28-03-2022

Uprzejmie informujemy, że zgodnie z Uchwałą Nr 5080/VI/22 na dzień 28 marca 2022 roku, na dotacje w trybie art. 19a w Wydziale Edukacji, znajdują się środki w wysokości 9 800 zł.

[więcej]

Otwarty konkurs ofert na realizację zadania publicznego dotyczącego wsparcia psychologicznego i...

Dodano: 02-03-2022

Zarząd Województwa Dolnośląskiego ogłasza otwarty konkurs ofert na realizację zadania publicznego dotyczącego wsparcia psychologicznego i poradnictwa dla dzieci i młodzieży w ramach Punktu Pomocy Dzieciom i Młodzieży w 2022 r.

[więcej]

Program "Szkolny Klub Sportowy" 2021

Dodano: 31-12-2021

W roku 2021, mimo pandemii, trzy Szkoły prowadzone przez Samorząd Województwa: Dolnośląski Zespół Szkół w Bożkowie, Dolnośląski Zespół Szkół w Biedrzychowicach oraz Dolnośląski Zespół Szkół w Karpaczu, realizowały zadania w ramach Programu „Szkolny Klub Sportowy”.

[więcej]