rozmiar czcionki: A | A | A

Większa dotacja na placówki edukacyjne w Gminie Wrocław

18.08.2010 13:33

Zarząd Województwa Dolnośląskiego w trybie systemowym wybrał projekt Gminy Wrocław do dofinansowania w ramach Działania 7.2 Rozwój infrastruktury placówek edukacyjnych w Priorytecie VII Rozbudowa i modernizacja infrastruktury edukacyjnej na Dolnym Śląsku.

765,2 tys. zł otrzyma Gmina Wrocław na realizację projektu „Wykorzystanie nowoczesnych technologii i odnawialnych źródeł energii dla potrzeb edukacyjnych – budowa Szkoły Podstawowej na osiedlu Maślice we Wrocławiu”. Głównym celem projektu jest podniesienie poziomu kształcenia dzieci i młodzieży na terenie Wrocławia poprzez budowę nowoczesnej siedziby dla Zespołu Szkolno Przedszkolnego nr 12 oraz wykorzystanie nowoczesnych technologii i odnawialnych źródeł energii dla potrzeb edukacyjnych. Budowa szkoły i przedszkola została zakończona w 2009 roku. Natomiast cele związane ze wzrostem liczby uczniów szkoły i podopiecznych przedszkola, zwiększenie  zatrudnienia kadry nauczycielskiej zostaną osiągnięte do roku szkolnego 2011/2012.

Budynek ZSP to rozczłonkowana dwukondygnacyjna bryła zorientowana względem stron świata w sposób umożliwiający maksymalne wykorzystanie energii słonecznej. Obiekt jest wolny od barier architektonicznych i energooszczędny. Redukcja zużycia energii jest możliwa m.in. poprzez wykorzystanie pomp ciepła gruntowego i powietrznego, zastosowanie odnawialnych źródeł energii, wykorzystanie energii słonecznej do podgrzania ciepłej wody, ograniczenie strat ciepła poprzez zastosowanie wentylacji mechanicznej, zastosowanie odzysku energii z powietrza wywiewanego oraz zapewnienie światła dziennego w przeważającej większości pomieszczeń.


Całkowita suma dofinansowania z Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Dolnośląskiego dla tego projektu to ponad 2,2 mln zł.