rozmiar czcionki: A | A | A

Uroczyste obchody Dnia Edukacji Narodowej w Dolnośląskim Specjalnym Ośrodku Szkolno-Wychowawczym nr 13 dla Niewidomych i Słabowidzących we Wrocławiu.

14.10.2013 12:14

W dniu 11 października br. w Dolnośląskim Specjalnym Ośrodku Szkolno-Wychowawczym nr 13 dla Niewidomych i Słabowidzących we Wrocławiu odbyła się uroczystość z okazji Dnia Edukacji Narodowej. Udział w niej wzięli: Pan Radosław Mołoń Wicemarszałek Województwa Dolnośląskiego, Pan Leszek Ryk doradca Wicemarszałka ds. nauki, Pan Dominik Kłosowski Zastępca Dyrektora Departamentu Spraw Społecznych, Pan Jerzy Więcławski Dyrektor Wydziału Edukacji i Nauki UMWD, a także Pani Małgorzata Medyk Zastępca Dyrektora WEiN UMWD.

Podczas uroczystości Wicemarszałek Województwa Dolnośląskiego – Pan Radosław Mołoń wyraził uznanie, gratulacje i podziękowania wszystkim nauczycielom i pracownikom oświaty za dotychczasową pracę, pasję, oddanie i rzetelne wykonywanie powierzonych zadań.

Ponadto wręczone zostały nagrody Marszałka Województwa Dolnośląskiego dla nauczycieli za ich wybitną pracę i stwarzanie warunków, które sprzyjają właściwej jakości kształcenia i wychowania młodzieży.

Wśród nagrodzonych znaleźli się: Pani Dorota Subocz – dyrektor Zespołu Szkół w Jaworze, Pani Bogusława Kozłowska – dyrektor Zespołu Szkół Ponadgimnazjalnych w Karpaczu, Pani Agnieszka Kempińska kierownik internatu w Dolnośląskim Specjalnym Ośrodku Szkolno-Wychowawczym nr 13 dla Niewidomych i Słabowidzących we Wrocławiu, Pani Magdalena Dańko nauczyciel Nauczycielskiego Kolegium Języków Obcych we Wrocławiu, Pani Agnieszka Zając nauczyciel Zespołu Szkół Specjalnych Przyszpitalnych w Wałbrzychu, Pani Małgorzata Lesiak nauczyciel Dolnośląskiego Specjalnego Ośrodka Szkolno-Wychowawczego nr 12 dla Niesłyszących i Słabosłyszących we Wrocławiu, Pan Marek Pustowaruk nauczyciel Kolegium Nauczycielskiego we Wrocławiu, Pan Piotr Niemiec nauczyciel Nauczycielskiego Kolegium Języków Obcych w Dolnośląskim Samorządowym Centrum Kształcenia Zawodowego i Ustawicznego w Legnicy, Pan Waldemar Cebula nauczyciel Zespołu Szkół Poandgimnazjalnych w Świdnicy, Pan Jarosław Majski konsultant Dolnośląskiego Ośrodka Doskonalenia Nauczycieli we Wrocławiu.

 

Obchody Dnia Edukacji Narodowej uświetniły występy młodych artystów – uczniów i słuchaczy: Zespołu Szkół Ponadgimnajzalnych w Karpaczu, Dolnośląskiego Specjalnego Ośrodka Szkolno-Wychowawczego nr 13 dla Niewidomych i Słabowidzących we Wrocławiu, Kolegium Nauczycielskiego we Wrocławiu.