rozmiar czcionki: A | A | A

Uczniowie z Malczyc eksperymentują

11.05.2011 15:37

Czy nasze powietrze, woda i gleba są czyste? Sprawdzą to uczniowie z Malczyc. W ich szkole podstawowej otwarto pracownię przyrodniczą wyposażoną w sprzęt służący do doświadczeń naukowych. W uroczystości wziął udział wicemarszałek Radosław Mołoń.

Projekt zrealizowany został w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego dla Województwa Dolnośląskiego na lata 2007-2013 pn. „Pracownia przyrodnicza w każdej gminie”. Większość warsztatów zlokalizowana jest w szkołach położonych na obszarach wiejskich. Dwie pracownie specjalistyczne, nastawione głównie na problematykę ekologiczną mieszczą się w ośrodkach Dolnośląskiego Zespołu Parków Krajobrazowych. We wszystkich warsztatach przyrodniczych, a jest ich 118, znajdują się komputery oraz zestawy eksperymentalne składające się z odczynników i substancji chemicznych. Służą one do przeprowadzania większości doświadczeń przewidzianych w programach nauczania przyrody w szkole.

W pełni efektywne wykorzystywanie zakupionego wyposażenia zapewnione zostało poprzez realizację dwóch projektów w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki. Jednym z nich jest program "Szkolenia nauczycieli w zakresie rozwijania kompetencji kluczowych uczniów”, a drugim - "Dolnośląska szkoła liderem projakościowych zmian w polskim systemie edukacji". Oba te przedsięwzięcia przygotowały 120-osobową grupę nauczycieli do pracy w nowych pracowniach. Umożliwiają też sfinansowanie pozaszkolnych zajęć w warsztatach przyrodniczych.