rozmiar czcionki: A | A | A

Szkolny Klub Sportowy

22.12.2020 11:29

Od stycznia 2017 roku w całej Polsce, w tym również w naszym województwie, nieprzerwanie działa program „Szkolny Klub Sportowy”, finansowany w ramach dotacji udzielonej Dolnośląskiej Federacji Sportu - Operatorowi wojewódzkim programu - przez Ministerstwo Sportu (wcześniej Ministerstwo Sportu i Turystyki).


Szkoły i placówki oświatowe dla których organem prowadzącym jest Województwo Dolnośląskie w roku 2020 wzięły udział kolejny już raz w tym programie.


Pomimo trudnego czasu i niesprzyjających warunków,  w ramach  programu „Szkolny Klub Sportowy w województwie dolnośląskim” odbywały się zajęcia aktywizujące w Dolnośląskim Zespole Szkół w Biedrzychowicach, Dolnośląskim Zespole Szkół w Bożkowie oraz Dolnośląskim Zespole Szkół w Karpaczu. W ramach programu,  dla uczniów każdej z wymienionych szkół zorganizowane i prowadzone były pozalekcyjne zajęcia sportowe.


Dziękujemy za to wszystkim zaangażowanym.